A projekt eredményeinek terjesztése, kiadványok – Autonómia

A projekt eredményeinek terjesztése, kiadványok

-

A projekt eredményeinek terjesztése, kiadványok

 

A projekt során megvalósuló műhelyek, plenáris ülések és konferenciák mellett a projekt több kiadványon keresztül is biztosítja a szerzett tapasztalatok terjesztését. A kiadványok több nyelven, angolul, franciául és magyarul is elérhetőek lesznek és a kormányok, a kulcsszereplők, szakértők és a nagyközönség számára.
A projekt időtartama alatt a következő kiadványok fognak megjelenni online és nyomtatott formátumban:
•    A SIMS program honlapján (http://www.fininc.eu) az állandó és a kísérleti projektek kerülnek majd bemutatásra, valamint az adott ország pénzügyi kontextusának elemzései, leírásai.  A honlapon továbbá a pilot-programokat értékelő jelentések, a workshopokkal, konferenciákkal kapcsolatos információk lesznek majd elérhetőek;
•    10 hírlevél kerül majd kiküldésre a program partnerei számára, amelyek egyfelől informálják a partnereket a projektek kapcsolatos eseményekről, másfelől az értékelés eredményeiről;
•    4 program értékelési jelentés fog megjelenni az adott Európai uniós tagország nyelvén (60 oldal)
•    A projektek végső beszámolói (120 oldal) kerülnek majd terjesztésre, mely kiadványok tartalmazzák a transznacionális értékelés eredményeit és a projektek során nyert tapasztalatokat, következtetéseket illetve politikai ajánlásokat. A végső beszámolók elérhetőek lesznek angol, francia és magyar nyelven
•    Végül terjesztésre kerül az országos projektek összefoglaló kiadványa (15 oldal), amely összefoglalja a projektek lényeges megvalósítási pontjait, végrehajtásaiknak állomásait, a programok értékelését, és nemzetközi megvalósíthatóságukat. Az összefoglaló kiadvány célja, hogy hozzásegítse az érdekelt feleket és a politikai döntéshozókat ahhoz, hogy a társadalmi integráció javítását célzó politika szerves részét képezzék a kis összegű megtakarításokhoz kapcsolódó támogatások. A kiadvány angol nyelven jelenik majd meg, CD melléklettel
•    A kiadványokon túlmenően a hálózat egy európai sajtótájékoztatón keresztül fogja felhívni a nyilvánosság figyelmét a pénzügyi integrációra vonatkozó kérdésekre Európában, illetve az Európai Bizottság figyelmét a kisösszegű- megtakarítások fontosságára, melyek Európa szerte hatásos eszközei lehetnek a társadalmi integrációnak.