A programban való részvétel célja, és a résztvevőkre vonatkozó feltételek – Autonómia

A programban való részvétel célja, és a résztvevőkre vonatkozó feltételek

-

A program kedvezményezettjei azok az a) alacsony jövedelmű és kis vagyonnal rendelkező személyek lehetnek, akik b) egyértelmű ún. vagyoni céllal, c) rendszeresnek tekinthető jövedelemmel és d) megtakarítási hajlandósággal bírnak.
A programban való résztvevővé váláshoz e feltételek mindegyikének egyszerre fenn kell állnia. Erről az Autonómia Alapítvány munkatársai személyesen gyûjtenek információt kérdőíves adatgyüjtéssel, személyes felkereséssel, és egyéb igazoló dokumentumok bekérésével.

Házfelújítás, házbõvítés vagy komfortfokozat emelés céljából minden olyan család jelentkezhet a programban való részvételre, amely:
– az érintett településen rendelkezik állandó lakóhellyel;
– jelenlegi lakhatása nem vagy nem kielégítő módon megoldott;
– vállalja és teljesíti a program részét képezõ elõtakarékossági programot;
– vállalja a hitel-visszafizetést;
– nem szerepel a bankközi adatszolgáltatási rendszerben (azaz „feketelista“ vagy KHR-lista), mint rossz adós (e feltétel érvényesítése alól egyedi mérlegelést követõen lehetséges kivétel);
– vállalja és részt vesz a program részét képező „pénzügyi“ képzésen és együttműködik a program lebonyolításában segítséget nyújtó szociális munkásokkal;
– konkrét és reális elképzeléssel és költségvetéssel rendelkezik a beruházásra vonatkozóan (amelynek elkészítéséhez minden résztvevő tanácsadói támogatást kap);
– a felújítás bekerülési összege nem haladja meg az egymillió forintot.
A felújítás során nem támogathatóak olyan kényelmi vagy esztétikai (díszítő) jellegű beruházások, amelyek nem közvetlenül a család lakhatási körülményein hivatottak javítani.

A felújítandó ingatlan a résztvevő család tulajdona. Abban az esetben, ha a felújítani kívánt ingatlan önkormányzati tulajdonban van, a felújítás akkor valósulhat meg, ha az önkormányzat megfelelő garanciák mellett az ingatlan hosszú távú bérbeadásáról és a felújítás bekerülési összegének a bérleti díjba beszámításáról, vagy a bérelt lakás tulajdonjogának átadásáról az érintett családdal megállapodik.

A felújított házak állapotának fenntartása közös érdek. A résztvevőknek vállalniuk kell az állagmegóvást, a területük (és az érintett utcarész) tisztántartását, gondozását.

A programban történő részvétel szigorú vagyoni és jövedelmi helyzethez kötödő elbírálást követően dől el. Ennek oka, hogy a megvalósító szervezetek célja, hogy a kiegészítő támogatásra leginkább rászoruló családok részvételével valósuljon meg a program. Mivel a program erőforrásai erősen korlátozottak, és tekintve hogy minden egyes nem indokolt eset más, rászoruló részvétele elől venné el a lehetőséget, következetes és közös bizalmon alapuló adatszolgáltatást várunk el minden jelentkezőtől, és ezeknek az információknak a hitelességét az Autonómia Alapítvány munkatársai minden esetben ellenőrzik.

Előtakarékosságra vonatkozó feltételek

Megtakarítási szándék

A programban való részvétel erős elkötelezettséget követel meg a jelentkezőktől a rendszeres és pontosan teljesített megtakarítások tekintetében.
Azok a jelentkezõk, akiknek jelentkezését a program vezetése elfogadta, együttmûködési megállapodást (résztvevői szerződést) írnak alá, amely a következőket tartalmazza:
– az elérni kívánt vagyoni cél pontos megnevezése, annak bekerülési értékével (árával);
– a havi megtakarítás összege, ami 5000 – 15000 forint között lehet;
– a megtakarítási időszak időtartama (minimum 6, maximum 18 hónap);
– a vagyoni cél eléréséhez szükséges hitelösszeg;
– a kiegészítő támogatás és hitel folyósításának módja.

A kiegészítő támogatás (matching fund)

A megtakarítási célok elérése érdekében, a megtakarított összegnek megfelelő (100%-os) kiegészítõ támogatást biztosít a program. A vissza nem térítendő támogatás hozzásegíti a résztvevőket a kitűzött vagyoni cél eléréséhez, azaz a résztvevő havi megtakarítását a programban nyújtott támogatás csupán kiegészíti, jóllehet a kiegészítés mértéke magas. A rendszeres havi megtakarítás olyannyira fontos eleme a programnak, hogy annak elmaradása vagy rendszeres késése jogosulatlanná teszi a résztvevőt a kiegészítő támogatás megszerzésére.
A kiegészítő támogatást a résztvevők csak az egyéni megtakarítási időszak végén, akkor kapják meg, ha, a résztvevői együttműködési megállapodásban kitűzött megtakarítási ütemtervtől nem tértek el a megengedettnél nagyobb mértékben (ld. A vészhelyzeti eljárás és Az elmaradó befizetés esetében részek), a vagyoni cél eléréséhez szükséges egyéni megtakarítás teljes egészében a bankszámlájukra került, eleget tettek a képzésen való részvétel kötelezettségének, és az együttműködési megállapodásban kitűzött vagyoni cél megvalósítása érdekében készek a beruházáshoz szükséges hitel felvételére és vállalják annak visszafizetését.
A vagyoni cél összege a program ideje alatt természetesen kis mértékben – ésszerű mértékben – módosulhat, ebbõl következően pedig változhat a beruházás megvalósításához szükséges hitel összege. A saját megtakarítás + kiegészítő támogatás + hitel arányán jelentős változtatás időközben nem lehetséges. Főszabályként a kiegészítő támogatás kifizetésére is csak abban az esetben kerülhet sor (a megtakarítás teljesítésével kapcsolatban fent részletezett feltételek teljesülése mellett), ha a résztvevő az együttműködési megállapodás megkötésekor megállapított szükséges hitelösszegnek legalább az 50%-át igénybe veszi.

A kiegészítő támogatás összege a program ideje alatt megtakarított összegtől függ.

Megtakarított összeg:
minimum 60.000 forint, maximum 270.000 forint

Kiegészítő támogatás:
minimum 60 000 forint, maximum 270 000 forint

A hitel-felvétel

A Kedvezményezett a megtakarítási időszak sikeres befejezését követően jogosult lehet a vagyoni cél eléréséhez (a beruházás megvalósításához) szükséges hitelösszeg felvételére. A Mikrohitel Zrt. által biztosított hitel forint alapú, fedezet nélküli kölcsön. A hitel nem jár automatikusan minden résztvevő számára. A hitelkihelyezés kockázata kizárólag akkor kezelhető a program megvalósítói és a Mikrohitel Zrt. számára, ha a megtakarítás sikeres befejezését követően meggyőződik a résztvevők hiteligénylésének megalapozottságáról. A döntéshez a program résztvevőitől igazoló dokumentumokat kérnek a program megvalósítói (min. utolsó kéthavi bankszámlakivonat). Ebben a max. 30 napos döntési folyamatban – hasonlóan a kereskedelmi hitelintézetek hitelbírálati eljárásaihoz –a Mikrohitel Zrt. munkatársaiból és a programot megvalósító szervezetek (Autonómia alapítvány és a Habitat for Humanity Magyarország) képviselőiből álló hitel-tanács azt vizsgálja, hogy
– az igényelt hitelösszeg szükséges és elégséges a vagyoni cél eléréséhez (vagyis nem fordulhat elő, hogy a megtakarítás, kiegészítő támogatás és Mikrohitel Zrt.-tõl igényelt hitel mellett további kölcsönök felvételére van szüksége a résztvevőnek a beruházás megvalósításához, tehát többfelé is eladósodik egyidejűleg)
– a hiteligénylő számára a hitel visszafizetésének havi törlesztése vállalható terhet jelent (kizárja a hitel felvételét például, ha a program résztvevőjének jövedelmi helyzetében olyan negatív változás történt, aminek következtében a korábbi havi megtakarítás összegének nagyjából megfelelő hitel törlesztőrészletét nem fogja tudni havonta fizetni)
– a hiteligénylőről feltételezhető, hogy jó adós lesz és visszafizeti az igényelt hitelt (kizáró ok lehet például, ha a program résztvevőjéről időközben kiderül, hogy KHR-listán aktív adóssággal szerepel).
A hitel-tanács dönt abban is, hogy a kedvezményezett milyen összegű hitel felvételére jogosult, milyen futamidővel.
A havi törlesztőrészlet nem haladhatja meg a kedvezményezett háztartásában egy főre eső (legális és nem bejelentett forrásból származó együttes) havi jövedelme 30%-át), és maximum 15%-kal lehet több a teljesített megtakarítás havi összegétől.
A hitel kifizetésére azt követően kerülhet sor, ha a kedvezményezett számára a kiegészítő támogatás teljes összegének kifizetése megtörtént.

Az ingatlan-felújításra maximum 720 000 forint hitel igényelhető. Az igényelhető hitel maximális összege résztvevőnként változik, mivel függ a beruházás bekerülési értékétől és a megtakarított összegtől. Főszabályként az igényelhető hitel a megtakarítás és a kiegészítő támogatás összegének kétszerese lehet. (A táblázat példaszámításaiban a kiemelt összegek mutatják a maximális hitelösszeget a havi megtakarítás összegétõl függően.)

A hitel futamideje 4 – 6 év (48-72 hónap) között lehet. Minél rövidebb a futamidő, annál kedvezõbb feltételekkel történik a visszafizetés: kevesebb a visszafizetendő kamat és a rövidebb futamidejű hitelt kevésbé találják kockázatosnak a program megvalósítói.

A program résztvevői a számukra legkedvezőbb megoldást, a ráfordításaik (megtakarítás és hiteltörlesztés) mértékéhez képest legnagyobb értékű beruházás megvalósítását úgy érhetik el, ha minél hosszabb időre vállalják a megtakarítást, és kisebb összegű hitelt vesznek fel rövidebb futamidőre.

Havi megtakarítás

Hónapok száma

Megtakarítás összesen

Támogatás

Hitel

Összes felhasználható összeg*

Hitel futamidő (hónap)

Havi hitel törlesztés**

Teljes visszafizetendő összeg

Résztvevő összes ráfordítása***

5 000

18

90 000

90 000

180 000

360 000

48

5 477

262896

352896

7 500

18

135 000

135 000

270 000

540 000

48

 

8 216

394368

529368

10 000

18

180 000

180 000

360 000

720 000

48

 

10 955

525840

705840

15 000

18

270 000

270 000

540 000

1 080 000

 

48

 

16 432

788736

1058736

Bár ez a program eltér a hagyományos banki hitelezéstől, ez is hitel, ugyanúgy vissza kell fizetni a Mikrohitel Zrt. által folyósított összeget, mint minden más esetben. Vissza nem fizetés esetében pedig ugyanazok a szabályok, eljárások érvényesek: végrehajtási eljárás, KHR-lista, inkasszó stb.
A kedvezményezett hatvan napos késedelme esetén a Mikrohitel Zrt. jogosult az önkormányzati garancia lehívására és felmondhatja a kedvezményezettel kötött hitelszerződést. Abban az esetben, ha a hitel-visszafizetési aktivitás a kritikus szint alá csökkenne (a hitelfelvevőknek több mint 15%-a van 45 napnyi késedelemben a törlesztőrészlet fizetésével), a program működését a résztvevő szervezetek felfüggesztik, és addig nem hagyják jóvá a további hiteligényeket, amíg a késedelmes fizetések aránya nem javul.