Képzés, tanulmányút, pályázatok – sikeres a közös munka vidéki koordinátorainkkal – Autonómia

Képzés, tanulmányút, pályázatok – sikeres a közös munka vidéki koordinátorainkkal

-

Ötödik éve futó „Uniós forrásokkal a romák integrációjáért” című programunk idén új elemmel bővült: tíz vidéki roma koordinátor csatlakozott hozzánk. Célunk az, hogy velük együtt segítséget adjunk azoknak a településeknek, illetve kistérségeknek, azon belül az önkormányzatoknak, roma civil szervezeteknek, a helyi roma és nem roma közösségeknek, amelyek lépnének a roma integráció területén. 2015 végére szeretnénk elérni, hogy koordinátoraink együttműködésre bírva a helyi közösségeiket, intézményeket, civileket, egyházi szervezeteket minél több sikeres pályázathoz juttassák a településeiket, térségeiket, illetve aktívan részt vegyenek a településeik roma stratégiájának elkészítésében.

Kétnapos tavaszi közösségfejlesztő és stratégiatervező, majd három napos belső projekttervező képzéssel kezdődött az együttműködésünk. Ez utóbbit – ahogy a korábbi években és jelenleg is több egyéb település esetében – azokra a falvakra, községekre, kisvárosokra is kiterjesztettük, illetve folyamatosan kiterjesztjük, ahol koordinátoraink dolgoznak. Csak idén összesen csaknem százan csatlakoztak a helyi képzéseinkhez, koordinátoraink, illetve településeik pedig több, mint 4 millió euró értékű projekttervet készítettek el, nyújtottak be különféle alapokhoz.

Projekttervező képzéseinkkel „házhoz megyünk”. Azokra a településekre látogatunk el, ahol a közösségekben felmerül az igény arra, hogy a problémáikat, ötleteiket megfogalmazzák és azokat pályázat formájában le is írják. A két-három napos intenzív munka eredményeként a helyiek megismerik a jó pályázat feltételeit, követelményeit a célok megfogalmazásától a költségvetés elkészítéséig.

Július végén egy háromnapos borsodi tanulmányúttal is segítettük munkatársainkat, hogy a jó gyakorlatok, ötleteket, sikeres projektek inspirálják őket a folytatásban is.