Az Alapítvány 2003. évi beszámolója – Autonómia

Az Alapítvány 2003. évi beszámolója

-

Narratív beszámoló:

Programjaink 2003-ban:

1. A Hernád-völgyi romák munkaerőpiaci felzárkóztatása (EQUAL)

Az Autonómia vezetésével a Hernád-völgyi Fejlesztési Társulás valósítja meg a Hernád-völgyi romák munkaerőpiaci felzárkóztatása elnevezésű EQUAL programot. A Fejlesztési Társulás elsődleges célja, hogy az Európai Unió „EQUAL Közösségi Kezdeményezések” programjának keretében a Hernád-völgyi hátrányos helyzetű, elsősorban roma lakosság munkaerőpiaci esélyeit és lehetőségeit ténylegesen javító képzéseket és foglalkoztatási programokat indítson.

A PROGRAM FŐ ELEMEI:

1. ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉPZÉS FELNŐTTEK RÉSZÉRE (7-8 OSZTÁLY)
Résztvevők: 24 fő
Partnerek: Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Vizsoly
Phralipe Vizsolyi Tagszervezete

2. SZAKMÁSÍTÓ KÉPZÉSEK

Nehézgépkezelő képzés
Résztvevők: 19 fő
Partnerek: Andrássy Gyula Műszaki Középiskola, Miskolc
Lungo Drom Mérai Tagszervezete
FÜ-TA-KA Kft, Encs
Fakitermelő képzés
Résztvevők: 19 fő
Partnerek: Andrássy Gyula Műszaki Középiskola, Miskolc
Phralipe Vizsolyi Tagszervezete
Virágkötő képzés
Résztvevők: 14 fő
Partnerek: Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Vizsoly
Phralipe Korláti Tagszervezete
Motorfűrész-kezelő képzés
Résztvevők: 15 fő
Partnerek: Andrássy Gyula Műszaki Középiskola, Miskolc
Rom Som Alapítvány, Tomor
Könnyű- és nehézgépkezelő képzés
Résztvevők: 20 fő
Partnerek: Andrássy Gyula Műszaki Középiskola, Miskolc
Phralipe Korláti Tagszervezete
ECDL számítógép-kezelő képzés
Résztvevők: 10 fő
Partnerek: Andrássy Gyula Műszaki Középiskola, Miskolc
Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, Vizsoly

3. ROMA MUNKAERŐPIACI REFERENSEK
A program keretében 8 roma munkaerőpiaci referens képzésére és alkalmazására nyílott lehetőség. Ők Borsod-Abaúj-Zemplén megye kistelepülésein élnek, feladatuk, hogy kapcsolatot tartsanak a helyi munkanélküli lakosság, a munkaügyi központok valamint a lehetséges munkaadók között. Munkájukhoz tartozik az aktuális pályázatok figyelése és ezek közvetítése a helyi szervezetek és önkormányzatok felé.

4. FOGLALKOZTATÁS-BŐVÍTŐ TÁMOGATÁS
A program keretében szakmát szerzett résztvevők foglalkoztatásának elősegítését ösztöndíjakkal, illetve egyéb támogatásokkal segíti a program. A végzett hallgatók jelentős része támogatás nélkül is el tudott helyezkedni a munkaerőpiacon, mások számára bértámogatást biztosít a Fejlesztési Társulás. A programrész 2004 elején indul, a támogatások 2004 május végéig tartanak.

5. ROMA MUNKAERŐPIACI KEREKASZTALT
A program során a Fejlesztési Társulás létrehozott egy Roma Munkaerőpiaci Kerekasztalt, aminek keretében a régió munkaerőpiacának szereplői, mint a munkaadók, munkaügyi szervezetek, leendő munkavállalók, civil szervezetek közvetlenül tudják megosztani egymással információikat, közösen tudnak újabb képzési-, foglalkoztatási programokat kidolgozni.

6. NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
Az EQUAL program keretében minden Fejlesztési Társulás előtt lehetőség nyílik nemzetközi partnerek felkutatására, velük közös nemzetközi együttműködési megállapodások megkötésére. Ennek keretében a Hernád-völgyi Fejlesztési Társulás a FACETS elnevezésű nemzetközi partnerséghez tudott csatlakozni. A FACETS partnerséget angol, dán, portugál, olasz, német és osztrák fejlesztési társulások hozták létre. A programrész keretében a helyi roma szervezetvezetők és referensek portugáliai, illetve londoni tanulmányúton vesznek részt 2004 első felében.

7.. Egyéb kapcsolódó programok
• UNDP (ENSZ Fejlesztési Programiroda) energetikai kutatásában való részvétel
• „Üvegezés” program (Soros alapítvány)
• „Kályhaépítés” program (Soros alapítvány)
• „Faapríték gyűjtés, feldolgozás” program (UNDP)

A program teljes költségvetése 413 314 € (100 332 361 Ft), aminek 90%-át a Phare és az Oktatási Minisztérium biztosítja.

A Hernád-völgyi Fejlesztési Társulás pénzügyi és szakmai támogatója az Európai Unió és az Oktatási Minisztérium az EQUAL Közösségi Kezdeményezés keretében.

2. PAKIV

A Freudenberg Stiftunggal és a Rromani CRISS-szel közösen indított kezdeményezésünk nyomán a Világbank hároméves támogatásával létrejött a PAKIV Európai Roma Alap. A vilgbanki támogatás – amihez hasonló méretű és időtartamú támogatást nem tudtunk szerezni – az Autonómián keresztül érkezett a programba, amelynek a helyszíne egyre inkább áttevődött a bulgáriai irodába, amelynek a vezetője a program igazgatója Nikolay Kirilov.
Budapesten az Autonómia irodában Jennifer Tanaka begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting, a program társigazgatója dolgozik, illetve az első és a második generáció is ezt az irodát használja találkozó helyül, tevékenységük bázisául. 2003-ban megtörtént a második évfolyam kiválasztása: az idén 3 magyar, 7 román, 6 szlovák és 6 bolgár hallgatót vettünk fel, 9 férfi, 13 nő. Az átlagéletkor 23 év. Három hónapos felkészítést kaptak Szófiában: angol nyelvtanfolyam részt, alapvető készségfejlesztő és kommunikációs képzés. Az első évfolyam végzett hallgatói aktív módon részt vesznek a következő generáció felkészítésében. Ősszel egy pár hetes magyarországi tereplátogatással egybekötött gyakorlaton vettek részt, és Dániában, a tavaly megismert NGO iskolában non profit alapképzést kapnak, angol nyelven. Az egyes modulok között három hét – egy hónap időtartamra visszatértek a saját országukba.
Közös új források nélkül a PAKIV mint program 2004-ben megszűnik az alapítványnál, és az Autonómia marad a PAKIV Európai Roma Alap, Szófia, szerződéses partnere, mint gyakorlati hely.

3. RMF

Meghívásos pályázatot indítottunk ez év tavasszal a második szintre, a korábban megküldött kölcsönbizottsági döntéseknek megfelelően zajlanak a programok. A program kizárólag a German Marshall Fuind által tavaly kapott általános támogatásból és az OFÁtól erre kapott fókuszált támogatásból működik. Nagy szívfájdalmunkra feltehetően forráshiány miatt a jövőben ezt a tevékenységet nem tudjuk folytatni.

4. Roma munkaerő-piaci programok kutatás

2003 március 19-én a UNDP regionális roma jelentés és ország jelentés bemutatásakor az általunk szervezett konferencián, ahol kurátorunk, Kállai Ernő elnökölt, bemutattuk a kutatás magyar nyelvű záró kötetét. Az ILO támogatásával megjelent kutatási kötetünk angol nyelvű változata is: Labour Market Programmes for the Roma in Hungary. Ennek bemutatása a májusi világbanki Roma konferencián történt meg.

5. ROMA SZERVEZETFEJLESZTŐ program

Korábban már projekttapasztalattal rendelkező, jelenleg párhuzamosan is több projektet működtető roma szervezetek számára gazdasági és szervezeti fenntarthatóságuk növelését elősegítő programot hajtottunk végre. Tréningekeket (különös tekintettel EU programokra) tartottunk, tanulmányutakat szerveztünk. Résztvevők: Tomor, Gacsály, Csegöld, Tamási, Nagydorog, Okány roma civil szervezetei.

6. ROMA szervezetvezető program

Az előző programhoz hasonló céllal és tartalommal indítottuk ezt a lehetőséget kizárólag kezdő szervezetek vezetői és vezetőségi tagjai számára. Eddigi eredmény, hogy azoknak a résztvevőknek, akik eddig a program ideje alatt pályáztak valamilyen támogatás elnyerésére, háromnegyede el is nyerte a kért támogatást.

7. BIOMASSZA program

A program keretén belül roma kérdezőbiztosok, az érintett községekben – Hosszúpályi, Méra, Vizsoly, Tomor, Csegöld, Gacsály, Perkupa – felmérték a romák lakásainak energiafogyasztását összevetve a szocioökonómiai helyzetükkel. Ennek alapján különböző, az alternatív energiafelhasználást célzó jövedelemgeneráló kezdeményezéseket támogattunk más adományozókkal közösen, amelyek eredménye a 2004-ben, a fűtési szezon végén válik majd láthatóvá.

8. HELPDESK

A Phare Roma Társadalmi Integrációs Program, Jóléti Innovációs Projektjéhez nyújtott segítő szolgáltatást 4 mikrorégióban végeztük, 10 hónapos időtartammal. A résztvevő konzorciumok – települési és kisebbségi önkormányzatok, roma szervezetek és intézmények – településfejlesztési (munkaerőpiaci programok, oktatási programok, hagyományőrzés, tanfolyamok stb.) programjának segítettük.

9. VILÁGBANK Small Grants program

2003-ban zártuk a 2002-ben bonyolított kisadományozói programot. A 18 nyertes pályázó programját megnéztük, befogadtuk a végső pénzügyi és narratív beszámolókat.

10. RÁDIÓ ©

A rádió minden adósságát visszafizette az alapítványnak, és az évet már anyagi nehézségek nélkül zárta.

11. Romák Európában

Az alapítvány munkatársai, támogatottai, vidéki partnerei és a PAKIV csoport tagjai aktívan részt vettek a Június 30 – Július 1 között tartott Roma in an Expanding Europe. Challenges for The Future című, a Világbank és az OSI által szervezett. az EU, a UNDP és a magyar, svéd, finn kormány által támogatott nemzetközi konferencián, Budapesten. Csongor Anna begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting az alapítvány igazgatója előadást tartott a következő címmel: Reaching and Empowering Roma through Community Development Programs.