Az Alapítvány 2002. évi beszámolója – Autonómia

Az Alapítvány 2002. évi beszámolója

-

Narratív jelentés:

SAJÁT PROGRAMOK

 • Roma programok
  • Roma Mezőgazdasági Fejlesztő program (RMF)
  • Roma Munkaerő-piaci Képzés program (RLTP)
  • Zöldmunka
  • Iskolakert program
  • EQUAL
  • Roma Vezetőképző Program
  • Roma Szervezetfejlesztő Program
  • Konferencia
  • PAKIV
 • Nem roma programok
  • Menekült program ("Flexible Help – Rugalmas Segítség")
 • TECHNIKAI SEGÉLYNYÚJTÁS

  • Világbank Small Grants – Kis Adományi Program
  • Help Desk
  • Független Támogatók Fóruma
 • KUTATÁS

  • Roma munkaerőpiaci programok kutatása

   

 • DÍJ PROGRAMOK

  • Tolerancia Díj

  • Civis Europe Prize

 • AZ RMF PROGRAMBAN TÁMOGATOTT SZERVEZETEK

 • KURATÓRIUM

 • a mellékletben: MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS

Roma Mezőgazdasági Fejlesztő program (RMF)

Az Autonómia Alapítvány 2000-ben az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával indította el új, több szintes, fejlesztő, támogatási programját.

A program célja lehetőséget biztosítani a résztvevő romák gazdasági tevékenységének elindítására, fejlesztésére és szakmai ismereteinek gazdagítására. A program első szintjén (Konyhakert és Kisállattartó Program) a szervezetek lehetőséget kaptak egy alapszintű gazdálkodói program megvalósítására. Ezen a szinten nagy hangsúlyt fektetünk a projektek részét képező képzésekre. A második szintre (Roma Farmgazdaság Program) azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek az alapítvány vagy más hasonló támogatásosztó szervezet alapszintű programjának valamelyikét már sikeresen teljesítették, és tevékenységüket magasabb szinten kívánják folytatni.

2002-ben az előző év végén meghirdetett első és második szintű programban résztvevő szervezetek gazdálkodása folytatódott, a megszavazott támogatások második részletét, összesen 8 078 678 forintot, ebben az évben fizettük ki. A fejlesztő program első szintjén kilenc megyéből összesen 21 szervezet vett részt. 2003-ban egy meghívásos pályázat keretében a sikeresen gazdálkodó szervezetek kaptak lehetőséget tevékenységük fejlesztésére az RMF program második szintjén, melynek előkészítése már ebben az évben megkezdődött.

Roma Munkaerő-piaci Képzés program (RLTP)

A 2001-ben meghirdetett program célja a romák munkaerő-piaci helyzetének javítása, munkaerő-piaci integrációjuk és reintegrációjuk elősegítése volt. Előnyben részesültek azok a cigány civil szervezetek, amelyek tanfolyamukkal OKJ-s, országosan elismert bizonyítványhoz juttatták hallgatóikat. A szervezetek feladata volt egy előzetes "piackutatás" elkészítése, ennek eredményeire kellett a programot ráépíteni. Ebből adódóan olyan szakmák oktatása kezdődött meg, amelyekre tényleges igény mutatkozott az adott kistérségekben. A 2002-es évben az RLTP keretében 9 szervezetet támogattunk, a képzéseket 94 fő végezte el. A képzések a következő helyszíneken zajlottak: Vizsoly, Nagykanizsa, Kisköre, Sarud, Kiskunmajsa, Nagydorog, Sásd, Korlát, Gyomaendrőd, Pécs.

A szervezetek vezetői, aktivistái egy szervezetfejlesztési tréningen vehettek részt, ahol a futó programmal kapcsolatos technikai tréningelemeken túl olyan blokkok szerepeltek, amik a további pályázást, a programok továbbfejlesztését voltak hivatottak szolgálni. Ennek is köszönhetően több, jelen programban szereplő szervezet, sikerrel pályázott az azóta meghirdetett Roma Közösségi Ház, EQUAL illetve egyéb Phare pályázatokon.
A program költségvetése összesen 99 000 USD volt, melyet az ENSZ Fejlesztési Program (UNDP) biztosított számunkra.

Zöldmunka

A korábbi adományi program folytatásaként 2002-ben a Zöldmunka képzés program célja az volt, hogy hasonló tevékenységekre a helyi roma szervezetek forrásokat tudjanak bevonni. Ehhez szükség volt egy új (a fenntartható fejlődés elveinek megfelelő) gondolkodásmóddal való megismerkedésre és a helyi roma és környezetvédelmi, valamint szakmai szervezetek közötti együttműködés kialakítására és erősítésére. Barcs, Kajdacs, Pamuk, Lakócsa, Hernádszurok, Perkupa, Tomor roma szervezeteinek képviselői vettek részt a találkozókon, ahol konkrét ismereteket is szerezhettek a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról (NAKP) és a Vidékfejlesztési Célelőirányzat (VFC) keretében meghirdetett pályázatokról, többek között a Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási tanszékének tanárától és a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársaitól. A találkozásokat egyéni mentori látogatások követték, melyek alkalmával a mentorok nemcsak a későbbi projekttervek és pályázatok elkészítéséhez nyújtottak segítséget a szervezeteknek, hanem a jelenleg futó programokkal kapcsolatban felmerült gondok megoldásában is. A program 2003 első negyedévében zárul le.

Iskolakert program

Olyan iskoláknak és velük együttműködő roma közösségeknek adtunk lehetőséget a korábban nem vagy csak szegényes körülmények közt művelt iskolai kertek fejlesztésére, amelyek hátrányos helyzetű, romák által nagy arányban lakott településeken működnek. A 2001-ben újraindított program átnyúlt 2002-re is. A program célja volt, hogy a roma gyerekek az otthon nem megismerhető kertészeti technológiákat és a gazdálkodói tevékenység alapjait elsajátítsák, ezen túlmenően pedig a program "kiterjesztése" a bevont gyerekek családjaira, környezetére. Minden pályázat esetében elvárás volt, hogy a megtermelt zöldséget, gyümölcsöt a gyerekek maguk fogyaszthassák el, vagy iskolai konyhai felhasználásra kerülhessenek. Utóbbi esetben az iskolai konyha pénzben ellentételezte a termelőközösségnek a felhasznált terményeket. Ennek az összegnek a felhasználásáról a gyerekek döntöttek. A legtöbb esetben iskolai táborok, utazások finanszírozására használták fel. Egy-egy átlagos konyhakert 50 000 forint hasznot hozott. Nem lebecsülendő az a további haszon, hogy tanórán kívüli tevékenység keretében olyan kerteket kezdtek el művelni (vagy a művelés minősége javult), amelyek biztosíthatják a megélhetés egy részét, kiadásokat kiváltva ezzel a családi költségvetésből. A programba bekerült települések: Hernádvécse, Szentes, Vízvár, Tereske, Tarnazsadány, Fürged, Zsadány, Okány, Görgeteg, Lakócsa, Iharosberény, Tura, Tiszacsege, Rakaca, Nagyszakácsi és Tiszabura.

EQUAL

Az EQUAL program az Európai Unió egyik legismertebb munkaerőpiaci programja, amely kísérleti jelleggel került meghirdetésre 2002-ben Magyarországon. A pályázatra olyan fejlesztési társulások jelentkezését várták, amelyek innovatív módon kapcsolják össze programjukban a képzés, foglalkoztatás, munkaerő- és szervezet fejlesztés elveit és gyakorlatát. A támogatott öt program egyikét az Autonómia Alapítvány által vezetett Hernád-völgyi Fejlesztési Társulás valósította meg.

A projekt célja volt az encsi kistérség roma lakosai számára esélyt teremteni a munkaerő-piacra való bekerülésre, illetve visszakerülésre, a roma civil szervezetek, helyi és országos oktatási-, képzésiintézmények, gazdasági társaságok gazdálkodói, képzési, közvetítői segítségével. Célcsoportja az encsi kistérség alapfokú iskolai végzettséggel, illetve a munkaerő-piacon érvényesíthető szakmával nem rendelkező munkanélküli roma felnőtt lakossága. A projekt keretében iskolarendszeren kívüli alapfokú- és szakmásító képzések, ezekhez kapcsolódó foglalkoztatási, vállalkozási, elhelyezkedési programok; roma munkaerő-piaci tanácsadói hálózat létrehozása és fejlesztése, valamint a projektben résztvevő szervezetek számára projekt menedzsment, közösségfejlesztési és vállalkozásfejlesztési tréningek valósultak meg.

A program lebonyolítására létrehozott fejlesztési társulás tagjai: a Lungo Drom Mérai Tagszervezete; a Phralipe Vizsolyi Tagszervezete; a Phralipe Korláti Tagszervezete; az Andrássy Gyula Műszaki Szakközépiskola, Miskolc; a SEED Alapítvány, Budapest; a FÛ-TA-KA Kft, Encs; a Borsod Útépítő Bt., Boldogkőújfalu.

A program 2002 novemberében kezdődött és 2004 májusában ért véget. A program teljes költségvetése 400 000 €, amely összeg tényleges felhasználása csak 2003-ban kezdődött meg.

Roma Vezetőképző Program

Az Európai Unió Phare Access Micro programja által finanszírozott projekt célja roma közösségek, illetve azok vezetőinek képessé tétele saját projektek megvalósítására, illetve részvételre támogatásnyújtók által finanszírozott programokban. A 2002 júliusában indult projekttervezői, és pályázatírói képzési programot széles körben meghirdettük, majd a jelentkezett közel 50 szervezet közül 34 település cigányszervezetét választottuk ki (Sáp, Földes, Debrecen, Karcag, Kunhegyes, Kunszentmárton, Tiszaroff, Tiszabő, Abony, Lábatlan, Pásztó, Sajóhídvég, Budapest, Bonyhád, Kajdacs, Kölesd, Homokszentgyörgy, Lakócsa, Siófok-Kiliti, Pécs-Hetvehely) és kezdtük el velük a munkát. A projekt keretében egy ötnapos képzési blokk valósult meg 2002 végén, melynek fő témája a projekt-tervezés és Phare-pályázatok kidolgozása volt.

Roma Szervezetfejlesztő Program

A program célja roma civil szervezetek szakmai fejlesztése. Képessé tesszük a vezetőiket arra, hogy szervezeteiket a nonprofit törvénynek megfelelően tudják vezetni, és eleget tudjanak tenni olyan alapvető pályázati követelményeknek, mint éves pénzügyi tervek és jelentések készítése, az adózási és társadalombiztosítási szabályok betartása. Mivel a szervezetek fő gondja a biztonságos anyagi háttér megteremtése, a tréning során szem előtt tartjuk az aktuális pályázati források megszerzésére való felkészülést. A cél nemcsak a vezetők, hanem a szervezetek hatékonyabb működésének elősegítése. Ezért hangsúlyt fektetünk a feladatmegosztásra, a hosszú távú tervezésre, és a rendelkezésre álló erőforrások és a szükségletek pontos felmérésére. A program céljai között szerepel a külső és belső kommunikáció fejlesztése is.

A programban a következő települések szervezeteivel kezdtük el a munkát: Nagydorog, Tamási, Okány, Debrecen / Tiszacsege, Tomor, Gacsály, Csegöld, a tréningeket Noszvajon tartottuk. Első lépésként meglátogattuk valamennyi szervezetet, s egy interjú és összegyűjtött dokumentumok segítségével feltérképeztük az egyes szervezetek hátterét, hiányosságait, igényeit, majd számukra összeállítottuk az első képzési modul programját.
A 2003-ban is folytatódó projektben később olyan előadókat kérünk fel, akik jártasak az Európai Unió új fejlesztési forrásainak (Strukturális Alapok) működésében, hogy ez a támogatási forma is elérhető legyen e szervezetek számára.

A program megvalósítását az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége "Small Grant" programja támogatja.

Konferencia

2002. szeptember 2-3-ikán, az Európai Ifjúsági Központban (1024 Budapest, Zivatar u. 1-3.) immáron harmadik alkalommal rendeztük meg az általunk támogatott mezőgazdasági és nem mezőgazdasági jellegű projekteket bonyolító civil szervezetek részvételével konferenciánkat, melynek idén a "Roma gazdálkodó közösségek lehetőségei az EU-csatlakozás tükrében" címet adtuk. Továbbra is lehetőséget biztosítottunk az elmúlt években támogatott roma szervezeteknek, hogy bemutathassák eddigi tevékenységeiket a többi adományozottnak, valamint a résztvevő hazai és külföldi adományozóknak. Emellett a rendezvény hangsúlyosabb célja az volt, hogy megismertesse a résztvevőket az Európai Uniós csatlakozással járó lehetőségekkel a mezőgazdaságban, illetve egyéb gazdasági területeken. A több mint száz résztvevő megkapta a 2001. évi konferencia anyagából készült füzetet (magyar és angol nyelven). A munka előadásokon és szekciókban folyt. Az első napon "minipályázat"-ot hirdettünk, hogy a résztvevők gyakorlatban is kipróbálhassák a konferencián elhangzottak alkalmazását. A jelenlévő cigány szervezetek közül tizenhatan adtak be pályázatot. A helyben felkért bíráló bizottság végül két szervezetnek ítélt meg 150-150 000 forintos vissza nem térítendő támogatást.

PAKIV

A magyar, román, szlovák és bolgár résztvevőkkel szervezett nemzetközi roma szervezetvezető- és aktivista-képző program eredeti célkitűzésének megfelelően egyre inkább Szófiába teszi át székhelyét. A program igazgatója, Nikolay Kirilov ott dolgozik, míg az igazgatóhelyettes a magyarországi irodából végzi tevékenységét. A programról külön beszámoló készült angol nyelven, amelyet a résztvevő országok nyelvére is lefordítanak majd. Angol nyelven hozzáférhető a www.pakiv.org website-on.

Menekült program ("Flexible Help – Rugalmas Segítség")

A program 2002-ben három részből állt: Menekültek és befogadottak foglalkoztatásának ösztönzése bér- illetve járuléktámogatással; menekültek és befogadottak kisvállalkozásainak pénzbeli támogatása; közösségfejlesztés Magyarországon élő afgánok körében.

Világbank Small Grants – Kis Adományi Program

Civil szervezeteknek kiírt pályázati program technikai bonyolítása. Egy szervezet maximum 1 400 000 forintra pályázhatott. 156 pályázatból 18 nyert támogatást egy hat főből álló szakértői bíráló bizottság döntése alapján. Az alapítvány feladata a nyertes pályázatok megvalósulásának nyomon követése is.

Help Desk

Az Autonómia szerződést kötött a CFCU-val (Központi Pénzügyi és Szerződéskötési Egység) a Roma Társadalmi Integrációs Program keretén belül meghirdetett pályázat lebonyolításával kapcsolatos műszaki segítségnyújtás és információs tevékenység elvégzésére négy mikrorégióban. A szerződés 2001. december 12-én lépett hatályba, 2003. augusztus 31-ig tartott. A négy mikrorégióban (Siklós, Ozora, Kesznyéten, Tiszaroff) összesen 19 projekt lebonyolításához nyújtottunk segítséget.

Független Támogatók Fóruma

2002-ben folytatódott az alapítvány részvétele a magyarországi független támogatók fórumában. Ezt a vezető magyar fejlesztő és adományozó szervezetek hozták létre abból a célból, hogy az elmúlt 10-15 évben felhalmozott személyes és intézményes tapasztalataikat a magyar civil társadalom fejlesztésére fordítsák. 2002 fő programja a civil szervezetek önszerveződésének támogatása volt, illetve hozzájárulás a nemzeti civil alap létrehozásához.

Roma munkaerőpiaci programok kutatása

A UNDP és az ILO közreműködésével az Autonómia Alapítvány egy olyan kutatást tervezett és valósított meg, amely a hazai roma munkaerő-piaci támogatásokat, azok hatékonyságát igyekezett felmérni. A kutatás egyfajta előzményének tekinthetők a korábbi években végezett hasonló munkák is (Gazdálkodó cigányok kötet, Roma Közösségi Házak Magyarországon kötet). Jelen kutatás célja az volt, hogy képet kapjunk arról, milyen munkaerőpiaci programok, támogatási formák léteznek ma Magyarországon, amelyek a hazai roma lakosság megélhetését, munkaerőpiaci integrációját, reintegrációját segítik. A kutatás képet kívánt adni a vizsgált programok eredményeiről, hatékonyságáról, fenntarthatóságáról és kölcsönhatásairól. A kutatás 2002 februárjától augusztusig tartott, az eredményeit összegző kötet 2002 decemberére készült el. A kötet a szűkebben vett kutatási adatokon túl a témához szorosan kapcsolódó közgazdasági elemzéseket (Kertesi Gábor és Köllő János munkáit) valamint esettanulmányokat tartalmaz. A kötet bemutatójára 2003 márciusában kerül sor az Autonómia, a UNDP és az ILO nagyszabású rendezvényén, angol nyelvű változata pedig a 2003 júliusában Budapesten tartandó Romák a bővülő Európában című nemzetközi konferenciájára jelenik meg.

Tolerancia Díj

Az alapítvány kuratóriuma 2002-ben Bíró András kérésére a Tolerancia díj megrendezését átadta a Másság alapítványnak.

Civis Europe Prize

Ebben az évben az Autonómia immár harmadszor vett részt a Cívis Europe odaítélésben a Stefan Batory Alapítvány, a European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, az Evens Alapítvány és a Freudenberg Alapítvánnyal közösen. A televíziós díjat december harmadikán Brüsszelben, az Európa Parlamentben. Az információs kategóriában Kamil Taylan Das Rote Quadrat: Die Feuerfalle von Rostock (Tűzesetek Rostockban) című német dokumentumfilmje, a szórakoztatás kategóriában pedig Denijal Hasanovic List (A levél) című lengyel filmje nyert. Az előbbi visszatekintés a tíz évvel ezelőtti rostocki pogromra, és a politikusok felelősségét vizsgálja. Az utóbbi a háború utáni Boszniában játszódik, és arról a reményről szól, hogy a sok kis etnikai csoportra szétesett lakosság talán újra békés egésszé állhat össze.

 

Az RMF program keretén belül átutalt támogatások részletes felsorolása

Ref. szám Szervezet Település Kért támogatás Adott adomány Adott kölcsön Tevékenység
RMF 12/I. Phralipe Hernádpetri 996 000 747 000 249 000 Bab, krumpli
RMF 13/I. Cigány Közösségfejlesztők Egyesülete Zsadány 1 000 000 750 000 250 000 Kecsketartás
RMF 14/I MCISZ Vilmány 916 000 477 000 159 000 Bab, krumpli
RMF 15/I. Kapolyi Cigányszervezet Kapoly 1 000 000 675 000 225 000 Sertés, szántó
RMF 16/I. Roma Érdekvédelmi Önsegélyező Egyesület Homokszentgyörgy 174 225 130 669 43 556 Szántóföldi
RMF 17/I. Cigány Érdekvédelmi Szervezet Lulla-Jaba 1 000 000 750 000 250 000 Sertéstartás
RMF 18/I. Sámod Községi Polgári Kör Sámod 1 000 000 750 000 250 000 Sertéstartás
RMF 19/I. Rinyaszentkirályi Cigány Szervezet Rinyaszentkirály 1 000 000 471 525 157 175 Konyhakerti zöldségtermesztés
RMF 20/I. Jászsági Cigányok Munkalehetőségéért Egyesület Jánoshida 1 000 000 750 000 250 000 Állattartás (juh, pulyka)
RMF 21/I. Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány Sárszentlőrinc 780 000 556 500 185 500 Háztáji gazdálkodás
RMF 22/I. Együtt Okányért Egyesület Okány 848 250 487 688 162 562 Tyúktartás
RMF 23/I. Regenyei Romák Érdekvédelmi Szervezete Regenye 415 000 314 250 104 750 Kecsketartás
RMF 24/I. Dél-Somogyi Agro Gazdálkodó Egyesület Barcs 1 124 000 750 000 250 000 Szántóföldi termesztés
RMF 25/I. Phralipe Hernádszurdok 744 125 552 094 184 031 Bab, krumpli
RMF 26/I. Endrefalva és Térsége Közösségéért Egyesület Endrefalva 1 000 000 750 000 250 000 Nyúl, baromfi, sertés
RMF 27/I. Patyivále Rom Zalalövő 1 000 000 750 000 250 000 Almatelepítés
RMF 28/I. LÁSE-ROM Zalacséb 1 000 000 750 000 250 000 Szilvatelepítés
RMF 29/I. Sukár Zenész Független Érdekvédelmi Cigány Szervezet Pankasz 1 000 000 750 000 250 000 Málnatelepítés
RMF 30/I. Lungo Drom Mártaterenye 1 000 000 750 000 250 000 Sertéstartás, gombatermesztés
RMF 31/I. Cigány Érdekképviseleti Szervezet Kecel 1 000 000 451 500 150 500 Konyhakerti zöldségtermesztés
RMF 32/I. Phralipe Puszatradvány 998 000 655 305 218 435 Tojójércetartás és konyhakert

A kuratórium tagjai

 

Boros István

(elnök), szakközgazdász, a Cegos Csoport magyarországi működésének beindításában és vezetésében közreműködött, jelenleg a Cegos Akadémia ügyvezető partnere.

Csongor Anna  

(igazgató), tanár, az alapítvány igazgatója. 1993 óta az alapítvány munkatársa.

Dr. Benita Daublebsky

pszichológus, korábban számos oktatási intézménynél dolgozott Ausztriában és Németországban. A német Freudenberg Alapítvány munkatársa, ő vezeti az Alapítvány roma projektjeit is.

Endreffy Zoltán

Tudományos főmunkatársa az MTA Filozófiai Kutatóintézetének és az egyik szerkesztője a Mérleg c. katolikus teológiai folyóiratnak. "Hogy művelje és őrizze…" című ökofilozófiai tanulmánykötetét a Liget kiadó adta ki 1999-ben.

Karvalits Ferenc

közgazdász, a CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. vezérigazgatója.

Dr. Kállai Ernő

Jogász, jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetnél tudományos kutató. Továbbá tudományos tanácsadó az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítványnál és szakértő-tanácsadója a Miniszterelnöki Hivatal Roma Ügyekért Felelős Politikai Államtitkárságnak.

Tóth István György

közgazdász-szociológus, a TÁRKI Rt. vezérigazgatója, a BKÁE Szociológia és Szociálpolitika Tanszékének adjunktusa.

A felügyelő bizottság tagjai

 • Foltányi Zsuzsa
 • Soltész Anikó
 • Dr. Varjú Gabriella