Az Alapítvány 2000. évi beszámolója – Autonómia

Az Alapítvány 2000. évi beszámolója

-

Narratív jelentés:

Az Alapítvány működése

Az Autonómia Alapítvány tízéves működése arra ösztönzött bennünket, hogy áttekintsük és értékeljük eddigi tevékenységünket. Az értékelés részeként statisztikai elemzésekkel és esettanulmányokkal programjaink hatásvizsgálatát készítettük el. Az utóbbiak nemsokára könyvformában is megjelennek. Az esettanulmányok készítése során számot vetettünk korábbi programjaink eredményeivel és kudarcaival, és ennek során megpróbáltuk feltárni az okokat, melyek mindezek kialakulásában szerepet játszottak.

Működésünk tíz éve alatt a világ is jelentősen megváltozott körülöttünk. Figyelembe véve az értékelés eredményeit, valamint a hazánkban történt gazdasági, politikai változásokat (egyre több támogatásosztó szervezet jelent meg; strukturálódott a roma közélet; átalakult a roma politika; ennek megfelelően alapvetően megváltoztak a támogatott szervezetek céljai, működésük stb.) kifejlesztettük új támogatási stratégiánkat a következő szempontok szerint:

A korábbi gyakorlattal ellentétben, az Autonómia Alapítvány a jövőben elsősorban egymásra épülő programok keretében nyújt támogatást társadalmi szervezeteknek, roma emberek önálló gazdasági tevékenységének elősegítéséhez.

A pályázati rendszer célja, hogy a támogatott szervezetek a folytatni kívánt gazdasági tevékenységet (projektet) gazdaságilag racionálisan, hosszú távon fenntartható módon, több éves szakmai fejlesztéssel valósítsák meg. Programjainkban három, egymásra épülő támogatási szintet különböztetünk meg. A három támogatási szinten lehetőséget biztosítunk a résztvevő roma családok és személyek gazdasági tevékenységének elindítására és/vagy fejlesztésére, szakmai ismereteik növelésére, hogy ezáltal nagyobb bevételhez jussanak hozzá.

Új programjainkban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy azok a szervezetek, amelyek korábban nem vettek részt hasonló jellegű támogatási rendszerben, képzések keretén belül sajátítsák el a programjuk megvalósításához szükséges ismereteket.

Véleményünk szerint a hosszú távú együttműködéssel, a megalapozott szakmai tudással és a folyamatos monitorozással hozzá tudjuk segíteni a támogatott szervezeteket, hogy gazdasági versenyképességüket megteremtsék, növeljék.

Legújabb támogatásosztó programjainkat ezen új szempontok folyamatos szem előtt tartásával terveztük meg és bonyolítjuk le.

A Phare Demokrácia Program Mikro-Projektek bonyolítása Magyarországon

Programfelelős: Nun András 

A program kifejezetten a nem-kormányzati, nonprofit szervezetek (NGO) tevékenységének támogatásával kíván hozzájárulni a demokratikus társadalom megszilárdulásához.

Az Autonómia 2000-ben ötödik alkalommal nyújtott technikai segítséget a EU Delegációjának a 100 milliós program magyarországi lebonyolításához.

A Labrisz Egyesület által kidolgozott projekt célja a szexuális kisebbségeket, és különösen a nőket súlytó előítéletek és diszkrimináció csökkentése volt. Az egyesület által középiskolák számára kidolgozott oktatási program keretében a diákok nem-előítéletes keretek közt hallhattak a homoszexualitásról és tehettek fel azzal kapcsolatban kérdéseket.

A végrehajtott projekt jelentős felzúdulást keltett és vitát gerjesztett a médiában, az önkormányzatoknál és az oktatási intézményekben. Viták kereszttüzébe került a szervezet tevékenysége, melyek azonban elsősorban a szervezet céljainak félreértésén és az előítéletes hozzáállásnak voltak köszönhetők. Mindezek a tények is azt igazolják, hogy a homoszexualitás, annak diszkriminációja és az ahhoz kapcsolódó vita önmagában problémával terhes, mivel a döntéshozók és a közvélemény még mindig bizalmatlanok ahhoz, hogy a kérdést objektíven tudják kezelni.

 

SZOROSAN VETT ALAPPROGRAMOK

 

Szegénység / Cigányság Program

Programfelelős: Pozsonyi Bernadette

A 2000 előtti, illetve 2000 első hónapjaiban megszavazott támogatások egy évre szóltak. A program értékelése során megértettük, hogy akkor hatékony a támogatás, ha több évre szól, és a részprogramok egymásra épülnek. Emellett azonban fenntartjuk azt a lehetőséget, hogy ha régi típusú működőképes jövedelemgeneráló, munkaalkalom-teremtő pályázatok kerülnek elénk, azokat kuratóriumi döntés alapján továbbra is támogatjuk.

A Kisköre és Régiója Felemelkedéséért Alapítvány egy szolgáltatóház felépítését vállalta a Szegénység/Cigányság program keretén belül. A Ház profilja festés-mázolás, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, kisebb kőművesmunkák és villamosberendezés-szerelés, villanyszerelés. Villamos berendezések javításáért eddig Egerbe kellett utazni, de gázost vagy villanyszerelőt 30 km távolságból kellett hívni. A Szolgáltató-Ház egy-két év után kezd majd nyereséget termelni. Amerikai pénzből újították fel a Közösségi Központot, ebben a házban kap helyet a Szolgáltató-Ház. Ezen felül a közeljövőben beinduló szociális építkezések során a belső munkálatok elvégzésére is szerződhetnek. Megállapodás született a helyi munkaügyi központtal – a vállalkozásban részvevők havi 35.000 Ft bért kapnak, a haszon elosztásának és visszaforgatásának arányán és módján meg dolgoznak. Első lépésben piacfelmérést készítettek, majd a beinduláshoz szükséges eszközöket vásárolták meg.

Az Egyeki Szöghatár Kht roma és nem roma családok részvételével kezdte el földművelési és állattartási programját 2000-ben. Az Autonómia Alapítvány kizárólag a résztvevő roma családokra vonatkoztatva támogatta a programot (a nem roma családokra vonatkozó költségeket a Szervezet és a helyi önkormányzat fedezi). A program keretén belül babot, tönkölybúzát, napraforgót, valamint egy ún. kísérleti állatkihelyezést indítottak el. A kísérleti állattartás lényege, hogy 10 családhoz 1-1 kecskét, 20 családhoz pedig 200 darab előnevelt csirkét helyeznek ki. Ezen felül 2 méhcsaládot vásároltak, melyek a környéken élő profi méhészekhez kerülnek a helyi cigányság számára oktató célzattal.

Kertészet 2000

Programfelelős: Béres Tibor 

A Kertészet 2000 program keretében 14 roma szervezetet (210 család) támogattunk 2000-ben. A program célja segíteni a roma családok őstermelővé vagy önálló mezőgazdasági vállalkozóvá válását.

A program tréninggel indult, amelyen a bevont családok mellett munkatársaink is részt vettek. A tréning során az alapvető mezőgazdasági ismeretek elsajátítására nyílt lehetőség. Mielőtt a szervezetek megvásárolták volna a szükséges vetőmagokat, talajfertőtlenítő szereket, műtrágyákat és gépeket, a képzése megtanulhatták azok szakszerű használatát, kezelését. Az egyesületek a tréningek szervezése során a helyi szakértők tudására is támaszkodtak.

A pénzügyi támogatás mellett az Autonómia Alapítvány szakmai segítséget is nyújtott a támogatott szervezeteknek, ennek keretében került sor a szervezetvezetőknek megtartott projekt-menedzsment tréningre és a Szentesen tartott technológiai bemutatókra, mely során a melegházas növénytermesztéssel ismerkedhettek meg az ez iránt érdeklődők.

"Amit még nem hagyhatok ki: az idő során kiderült, hogy a föld nem volt megművelve. Itt szeretnénk arra utalni, hogy a cigány nehogy már jó földet kapjon. Ez egy idézet egy magyar embertől. Ennek ellenére úgy látta a szervezet vezetősége, hogy akkor is meg kell mutatnunk némi segítséggel a rossz és nem művelt földterületből is tudunk pénzt kihozni jó gazdálkodással. A programban részvevők, családtagok is készen voltak bebizonyítani a program végére. Programon kívül ugyanis termeltünk még 2 hektár burgonyát, 1 hektár zellert, aminek a szervezet a piaci értékesítését is megoldotta. Mi úgy gondoljuk, hogy a megszerzett tapasztalatokat a következő évben a termés átlagára és a minőség javára tudjuk fordítani."

(A hosszúpályi Cigány Vezetők Szakmai Szervezete beszámolójából)

"Az idén a paprika mellett dinnyepalántákat is nevelnek majd a fóliasátorban, a palánták kikerülése után pedig uborka termesztését tervezik (…) Növelik a burgonya termőterületét, valamint napraforgót is vetnek. Értékesítési gondjaik az idén nem voltak, segített a települési önkormányzat is. (…) "Azt vállaltuk, hogy amit megtermelünk, annak egy részét visszaforgatjuk a termelésbe. Megtettük, hiszen folyamatosan növeltük a földterületet. A programban résztvevő családok őstermelői igazolvánnyal rendelkeznek. Talán jövőre már mi is adófizető polgárok leszünk" – jegyezte meg Gyöngyösi Jenő, a szervezet vezetője."

(Hajdú-Bihari Napló)
 

Zöldmunka

Programfelelős: Poós Ferenc

A Zöldmunka program keretén belül helyi roma és nem roma civil szervezetek együttműködésén alapuló, a fenntartható fejlődés elveinek megfelelő, gazdálkodói vagy munkaalkalmat teremtő környezetvédelmi tevékenységeket támogatunk az Ökotárs Alapítvánnyal közösen. Ezt az idén három kategóriában hirdettük meg.

Az első kategóriában egyszeri környezetvédelmi akciókat támogattunk, roma emberek aktív részvételével. A program célja, hogy felhívja a településen élők figyelmét, és megoldást keressen a helyi környezeti problémákra, valamint munkaalkalmat teremtsen a település roma lakosságának. A programra adható maximális támogatás 500e Ft volt. A támogatás nem volt igényelhető munkabérre valamint kötelező önkormányzati feladatok elvégzésére.

"Ez év április első felében egy olyan szeméttelepet számoltunk fel, amely közvetlenül a lakók környezetében volt. A szeméttől megtisztítottuk és játszótérré, labdarúgópályává alkalmassá tettük. Ezt követően április 20-án meghirdettük a "Tiszta udvar, rendes ház" akciót. Felhívtuk a családok figyelmét a követelményekre, kiosztottuk részükre az elültetendő fákat, tujákat. Az emberek lelkesedéssel fogadták kezdeményezésünket. Hat utcából mintegy 82 család kezdte el a versengést. Zsákokba gyűjtötték a szemetet, meszelték, festették a házakat, kívül-belül, szépítették környezetüket, elültették a bokrokat. Az akciót értékelő bizottság munkájában részt vett a város önkormányzata, a Családvédelmi és Családsegítő Szolgálat valamint a Kisebbségi Ház Egyesület képviselői is. 42 család kiérdemelte a tisztasági csomagot, hat család kapott kiváló elismerést, oklevelet. "Tiszta udvar, rendes ház" felirattal táblát. A program közös ünnepléssel, vacsorával ért véget. Mindenkinek ízlett a finom babgulyás, ami után üdítővel kínáltuk a családokat. Úgy ítéljük meg, hogy a "Zöldmunka" című programmal mindenki jól járt: a családok tisztábbak lettek, a környezet megszépült, a levegő mindenki számára frissebb lett."

Részlet a hajdúhadházi Roma Közösségi Ház Egyesület jelentéséből.

A második és harmadik kategóriába a fejlesztő programok tartoznak. A nyertes szervezetek pályázatainak kidolgozására az Ökotárs Alapítvány adott támogatást, szakértők és mentorok segítettek abban, hogy a fenntartható fejlődés elvei a programokban érvényesüljenek. Fontosnak tartottuk, hogy a fejlesztések helyi szinten történjenek és azt, hogy ne csak a pályázó szervezetek kapjanak képzést a fenntartható fejlődés elveiről, hanem a mentorok is megismerkedhessenek a magyarországi romák helyzetével, történetével Ezek a programok 2001-ben is futnak.

  • Bagaméren megújuló energia (napkollektor) használatával szárítanak gyűjtött és termesztett gyógynövényeket.
  • Barcson gyógynövény termeltetési és értékesítési szövetkezet létrehozását és beindítását támogattuk.
  • Noszvajon a helyi hagyományokon alapuló gyümölcsaszalást támogattuk, amely szorosan kapcsolódik a helyi épített kultúra megőrzéséhez.
  • Gyomaendrődön extenzív állattartói program indult, amelyhez kapcsolódott a WWF programja, valamint a tejfeldolgozás.

Roma Mezőgazdasági Fejlesztő Program

Programfelelős: Pozsonyi Bernadette

2000-ben indítottuk el ezt az új, háromszintű, fejlesztő támogatási rendszert. A program célja lehetőséget biztosítani a résztvevő romák gazdasági tevékenységének elindítására, fejlesztésére és szakmai ismereteinek gazdagítására. Az alapítvány a program első szintjére (Konyhakert és Kisállattartó Program) 2000. augusztusában írta ki a pályázatot. Az első szinten a szervezetek lehetőséget kapnak egy alapszintű gazdálkodói program megvalósítására. A második szintre (Roma Farmgazdaság Program) azok a szervetek pályázhatnak, amelyek az alapítvány vagy más hasonló támogatásosztó szervezet alapszintű programjának valamelyikét már sikeresen teljesítették és tevékenységüket magasabb szinten kívánják folytatni. A harmadik szinten (Roma Magángazda Program) azokat az őstermelőket, egyéni vállalkozókat és gazdasági társaságok tagjait fogjuk támogatni, akik miután a második szinten szerzett bevétel közösen meghatározott részét a szervezetnek visszafizették, önálló vállalkozásba kívánnak kezdeni.

A Romsom Alapítvány (Tomor), a Roma Mezőgazdasági Fejlesztő Program első szintjének egyik nyertes pályázója. Az alapítvány öt család kecsketartáson és sajtkészítésen alapuló megélhetési programjával pályázott. Terveik szerint 2000. novemberétől 2001. októberéig felújítják a karámokat, 25 darab anyaállatot és egy kecskebakot vásárolnak, részt vesznek egy állatgondozási és állategészségügyi tanfolyamon, az anyaállatok tejét feldolgozzák, majd értékesítik. Jövőbeni terveik között szerepel, hogy a második szinten – sikeres pályázás esetén – bővítik az állatállományukat, a feldolgozáshoz szükséges eszközeiket és az értékesítési lehetőségeiket. A harmadik szintre el szeretnék érni, hogy a programban résztvevő családok önállóan, saját tőkével indíthassák el vállalkozásukat.

 

TÁGAN VETT ALAPPROGRAMOK

 

Roma Munkaerő-Piaci Képzés

Programfelelős: Lukács György

1998/99-ben valósítottuk meg a USAID által finanszírozott Roma Közösségi Központ programot, amelynek célja hét önálló roma közösségi központ létrehozása, működtetésének beindítása és a hozzájuk kapcsolódó szakmai programok megvalósítása volt. A roma közösségi központok pályázati célkitűzésként is megfogalmazott feladata volt, hogy a hátrányos helyzetű települések roma lakosságának olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyek közösségfejlesztő, képző és szervező szerepükkel hozzájárulnak az érintett csoport gazdasági és szociális esélyegyenlőségének megteremtéséhez. A közösségi központok által szervezett programok a helyben élők igényeire kellett, hogy válaszoljanak, ezek feltárásában a támogatott központok elsődleges szerepet játszottak.

Az 1999-ben meghirdetett, 2000-ben lebonyolított program szponzora szintén a USAID, célja pedig a romák munkaerő-piaci helyzetének javítása; munkaerő-piaci integrációjuk, reintegrációjuk elősegítése volt. A pályázat résztvevői kizárólag roma civil szervezetek lehettek.

A képzéseket összesen 157 ember kezdte el, közülük 138-an fejezték be és vizsgáztak le sikeresen. A hallgatók átlagéletkorra 26 év volt. A hosszabb, több hónapig tartó képzéseket inkább a fiatalabbak vették igénybe, a középkorúak a rövidebb, állásközvetítéssel összekapcsolt tréningeket választották szívesebben. Az egyesületek által szervezett képzések jellegével is magyarázható, hogy a tréningek résztvevőinek 75%-a volt férfi.

Pakiv

Programfelelős: Jennifer Tanaka

 Programigazgató: Nikolay Kirilov

A Pakiv Európai Roma Alap az Autonómia Alapítvány, a Romani Criss (Románia), a Freudenberg Stiftung (Németország) és a legújabban csatlakozott Roma Lom Alapítvány (Bulgária) nemzetközi kezdeményezése.
A Pakiv program olyan, a civil társadalom kapcsolatrendszerét megteremtő programokat támogat, melyek új foglalkoztatási lehetőségeket és bevételteremtő kezdeményezéseket biztosítanak a roma és etnikailag vegyes közösségek számára Közép- és Kelet-Európában.
Az új jövedelem-teremtő és alkalmazást elősegítő programok fiatal, bulgáriai, magyarországi, romániai és szlovákiai vezetőinek képzésére a Pakiv program egyéves nemzetközi Vezetőfejlesztő tréninget indított.
A program az indulás bejelentésével és a pályázati felhívás közzétételével vette kezdetét 2000 októberében. A meghallgatásokra és a négy résztvevő országból származó, húsz roma vezető kiválasztására ugyanez év decemberében került sor. A nemzetközi vezetőképző tréninget 2001 során szervezzük meg.
A programban résztvevő fiatalok átlagéletkora huszonhat év. A program a Világbank, a Ford Alapítvány és a Budapesti Brit Nagykövetség támogatásában valósul meg.

Tolerancia Díj

Programfelelős: Somlai János
 

"a föld egyik pontján esett jogsértés az egész világon érzékelhető"
Kant

Az újságírói Tolerancia díjat december tizedikén, az Emberi Jogok Napján kilencedik alkalommal osztotta ki a zsűri (Bíró András, Donáth László, Fodor Gábor, Jancsó Miklós, Ludassy Mária, Orsós László Jakab). A Díjat az idén Esterházy Péter adta át.

  Nyomtatott sajtó Rádió Mozgókép
1. díj Scipiades Erzsébet Pálfi Balázs Varga Ágota
2. díj Puporka Lajos Hell István   Bódis Kriszta
3. díj Horváth Miklós    
Különdíj Népszava publicisztika rovat Hegyi Imre és Kovalik Márta Fehéri Tamás

Az év kiemelkedő eseményei

10 éves születésnapi ünnepség, konferencia
Projektfelelős: Somlai János

2000 szeptemberében ünnepeltük az alapítvány 10. születésnapját, a Fészek klubban, 250 vendég jelenlétében filmmel, tűzijátékkal, tortával és a Besh o Drom együttessel. Másnap konferencia keretében támogatott helyi programok vezetői mutatták be tevékenységüket és válaszoltak a nézők kérdéseire. A konferencia anyagának megjelenése 2001 szeptemberére, a következő hasonló konferencia időpontjára várható.

"Kísérletezni kezdtünk és bevittük a programot teljesen a cigánysorra, hogy a többi, szervezetünkhöz nem tartozó ember is lássa, hogy dolgozunk. Én közel egy-két hónap alatt körülbelül 300 feljelentést kaptam, emiatt, aminek örülök is, hisz ebből látom hagy érdeklődnek a program után. (nevetés) Én igazából 11 fővel működtem együtt; ők jelezték, hogy szívesen részt vennének a programban. Együtt dolgoztunk a földeken, együtt alakítottuk ki a locsolórendszert. Meg is lett a munkánk eredménye. Nagyon pozitívan tudom elmondani, hogy igen jó termésünk volt. Nyíradonyban a második legjobb termése volt a Lungo Drom helyi szervezetének. A termelőkkel jó a kapcsolatunk, van, amikor jönnek a parasztemberek, nézik a paprikánkat, nem akarják elhinni, hogy az a mi paprikánk. Pedig az a mi paprikánk. (…) Örömmel tölt el a dolog, amikor a parasztember azt mondja, képzeld el, a cigány ezt meg tudta csinálni nélkülünk is."
 

(Idézet a konferencián elhangzottakból. Horváth József a nyíradonyi Lungo Drom programfelelőse. Pritaminpaprika termelés)
 

OMÉK

Ötletgazda és projektfelelős: Poós Ferenc

Az Autonómia, és általa a cigányok megjelenése az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár 2000. év egyik kiemelten fontos eseménye volt. A standunk előtt hat napon át hömpölygött a tömeg, hallgatták a zenénket, nézték a képernyőre kivetített képeket, keresték a térképen a saját falujukat, beszélgettek kiállítóinkkal és munkatársainkkal, kóstolgatták a cigány szervezetek termékeit: a kecskesajtot, tormát, savanyú uborkát…

Vásárnaptár (bemutatók és beszélgetések):

  Szervezet Milyen terméket állít elő?
szeptember 2. Kerecsend, Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Egyesület biotégla
  Gacsály, Lungo DromCsegöld, Lungo Drom konzervuborkakonzervuborka
szeptember 3. Korlát, Phralipe burgonya, bab
  Méra, Lungo Drom burgonya, bab
szeptember 4. Bagamér, CVSZE torma
  Bagamér, A Magyar Torma Megmentéséért Alapítvány szárított gyógynövények, ökoszolár program
szeptember 5. Gyomaendrőd, A Művelt Cigány Ifjúságért Alapítvány kecskesajt
  Makó, Veszélyeztetettek és Hátrányos Helyzetűek Országos Szövetsége hagyma
szeptember 6. Nyíradony, Lungo Drom pritaminpaprika

Rádió ©

 
1999-ben az alapítvány létrehozta a Rádió © kht-t, abból a célból, hogy megvalósítsa régi álmunkat, az első magyarországi roma rádiót. A megpályázott frekvencián nem született érvényes ORTT döntés. 2000-ben úgy döntöttünk, hogy megint pályázunk, ugyanakkor kérünk egy egyhónapos ideiglenes adási lehetőséget is. A felkészülés, az 1997 óta amortizálódott felszerelés pótlása, a csapat felkészítése, a helyiségek rendbehozatala 2000 második felére esett, az ideiglenes adás 2001 február 1-én indult el.
Támogatott programok

Támogatott programok

Szegénység és Cigányság
Település Szervezet neve Téma Kért támogatás Megszavazott támogatás Adomány Kölcsön
Encs Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány szociális földprogram 2.000.000 2.000.000 1.700.000 300.000
Halmaj Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány szociális földprogram 1.400.000 1.400.000 1.050.000 350.000
Szikszó Roma Kapocs Egyesület baromfitartás, tojástermelés 1.000.000 1.000.000 700.000 300.000
Vámospércs Vámospércsi Cigányokért Egyesület tormatermesztés 1.500.000 1.500.000 900.000 600.000
Kisköre Kisköre és Régiója Felemelkedéséért Alapítvány szolgáltatóház létesítése 2.196.000 2.196.000 1.396.000 800.000
Egyek Egyeki Szöghatár Kht. mezőgazdasági munkák, kísérleti állattartás 900.000 820.000 620.000 200.000
Budapest Roma Polgárjogi Alapítvány a sajóládi romák megsegítésére 100.000 100.000 100.000 0
Budapest A Békésebb Világért Alapítvány famegmunkáló eszközök vásárlása 100.000 100.000 100.000 0
Szedres Duna-Sió-Közi Roma Kistérségi Egyesület szociális lakásépítő program 100.000 100.000 100.000 0
Baktalórántháza Lungo Drom nyúltenyésztés 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
Kisköre Kisköre és Régiója Felemelkedéséért Alapítvány áthidaló rövidtávú kölcsön 1.300.000 1.300.000 0 1.3000.000
Budapest RÉS Szociális Kulturális Alapítvány áthidaló rövidtávú kölcsön 500.000 500.000 0 500.000
Hajdúszovát Cigányok és Etnikai Kisebbségek Érdekeit Képviselő Egyesület áthidaló rövidtávú kölcsön 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
Budapest Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány áthidaló rövidtávú kölcsön 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
Összesen     14.096.000 14.016.000 7.666.000 6.350.000
Civil Társadalom
Település Szervezet neve Téma Kért támogatás Megszavazott támogatás Adomány Kölcsön
Budapest Dunától a Gangeszig Alapítvány szervezetfejlesztés 50.000 50.000 50.000 0
Összesen     50.000 50.000 50.000 0
Zöldmunka IV
Település Szervezet neve Téma Kért támogatás Megszavazott támogatás Adomány Kölcsön
Bagamér A Magyar Torma Megmentéséért Alapítvány – Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete Bagaméri Tagszervezete Öko-szolár program 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0
Bagamér A Magyar Torma Megmentéséért Alapítvány Gyógynövény termesztési és szárítási program 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0
Gyomaendrőd A Művelt Cigányifjúságért Alapítvány Gödölye farm program (birka, kecske) 2.000.000 1.410.000 1.410.000 0
Barcs DCKSZ Gyógynövény termeltető és értékesítő szövetkezet létrehozása 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0
Noszvaj Farkaskői Barlangok Egyesülete Gomba- és gyümölcsszárítás 745.650 745.650 745.650 0
Inács Hernádvölgyi Környezetvédelmi és Településfejlesztési Kht. Gyümölcsös telepítése 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0
Murakeresztúr Muramenti Településfejlesztési Kht. Bogyósgyümölcs telepítés 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
Budapest Ökotárs Együttműködési program 1.852.504 1.852.504 1.852.504 0
Összesen     13.598.154 13.008.154 13.008.154 0
Roma Mezőgazdasági Fejlesztő Program
Település Szervezet neve Téma Kért támogatás Megszavazott támogatás Adomány Kölcsön
Versend Izomsorvadásos Betegekért Alapítvány burgonyatermesztés 1.165.550 971.300 728.500 242.800
Somodor Somodori Cigányszervezet héjnélküli olajtökmag 832.000 832.000 624.000 208.000
Olaszliszka Lungo Drom nemesbodza telepítés 1.199.000 1.000.000 750.000 250.000
Kokad Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete tormatermesztés 770.408 770.400 577.800 192.600
Kutas Kutasi Etnikai Szervezet almatermesztés 1.000.000 1.000.000 750.000 250.000
Makó Veszélyeztetettek és Hátrányos Helyzetűek Országos Szövetsége hagyma, burgonya, kukorica és gyökér termesztése 1.759.400 1.029.300 771.975 257.325
Vilmány Phralipe burgonya, gyöngybab és mák termesztése 1.000.000 1.000.000 750.000 250.000
Bagamér Phralipe tormatermesztés 1.000.000 1.000.000 750.000 250.000
Békés Cigány Szabadidős Sport Klub kukorica és zöldborsó termesztés 947.000 947.000 710.250 236.750
Szikszó Roma Kapocs Egyesület petrezselyem, sárgarépa, hagyma, burgonya, olajtök 1.000.000 1.000.000 750.000 250.000
Tomor Romsom Alapítvány kecsketartás és sajtkészítés 1.000.000 1.025.000 768.750 256.250
Összesen     11.673.358 10.575.000 7.931.275 2.643.725
Kertészet 2000
Település Szervezet neve Téma Kért támogatás Megszavazott támogatás Adomány Kölcsön
Méra Lungo Drom bab- és burgonyatermesztés; málna- és szedertelepítés 1.377.120 1.040.520 1.040.520 0
Korlát Phralipe bab- és burgonyatermesztés; málna- és szedertelepítés 1.864.900 1.221.500 1.221.500 0
Ötvöskónyi "Kónyi" Regionális Cigány Szervezet konzervuborka- és szárazbab-termelés 978.550 978.550 978.550 0
Kercseliget Kisebbségi Érdekvédelmi Szervezet fóliasátor létrehozása vegyes veteménnyel 2.040.000 1.860.060 1.860.060 0
Csegöld Lungo Drom konzervuborka- és paradicsom-termesztés 1.834.700 1.113.700 1.113.700 0
Gacsály Lungo Drom konzervuborka- és pritaminpaprika-termesztés 2.187.000 1.987.000 1.987.000 0
Bagamér Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete tormatermesztés 2.144.287 1.542.270 1.542.270 0
Kázsmárk Jóléti Alapítvány vegyes veteményes kultúra, öntözéssel, melegházi palántaelőneveléssel 753.600 653.600 653.600 0
Hosszúpályi Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete pritaminpaprika, burgonya és vegyes zöldségfélék termesztése; gép- és fóliaház vásárlása 1.705.000 1.665.000 1.665.000 0
Nyíradony Lungo Drom pritaminpaprika és uborka termeszése saját fóliában előnevelt palántáról, öntözőrendszer bővítése 1.605.000 1.115.000 1.115.000 0
Összesen     16.490.157 13.177.200 13.177.200 0
Roma Munkaerő-piaci Képzés Program
Település Szervezet neve Téma Kért támogatás Megszavazott támogatás Adomány Kölcsön
Debrecen CVSZE fajáték készítő képzés 2.154.800 1.628.800 1.628.800 0
Nagykanizsa Zalai "A Nostru" Egyesület faeszköz készítő képzés 2.053.750 1.550.000 1.550.000 0
Hajdúszovát CEKÉKE szalag- és körfűrész tanfolyam 3.273.292 1.941.292 1.941.292 0
Pécs Etnikai Fórum munkaerő-piaci reintegrációs tréning 1.581.250 1.371.250 1.371.250 0
Kisköre Lungo Drom kőműves képzés 1.700.000 1.700.000 1.700.000 0
Gyomaendrőd A Művelt Cigányifjúságért Alapítvány nehézgépkezelő képzés 1.640.000 1.640.000 1.640.000 0
Ózd Ózdi Cigányok Szövetsége Újra Dolgozom program 982.395 982.395 982.395 0
Ózd JSZM Alapítvány varrónő képzés 2.197.049 2.197.049 2.197.049 0
Összesen     15.582.536 13.010.786 13.010.786 0
Menekült Kisvállalkozás Támogatási Program
Település Szervezet neve Téma Kért támogatás Megszavazott támogatás Adomány Kölcsön
Budapest Al-Jamili Khalek Abdul használtruha nagykereskedés működtetése 500.000 400.000 400.000 0
Budapest Pierre Yaya dobtanítás, zenei szolgáltatás 500.000 250.000 250.000 0
Jászberény Ladányi Zsolt könyvelőiroda indítása 500.000 500.000 500.000 0
Budapest Soweidan Atief Inaja fordítás, tolmácsolás és tanácsadás Magyarországon élő arab üzletembereknek 500.000 396.905 396.905 0
Budapest Bouhraoua Mohamed nyelvsúdió indítása arab és francia nyelven 500.000 477.770 477.770 0
Budapest Christopher Etadaferua CD-shop nyítása 500.000 300.000 300.000 0
Budapest Baya Philippe African pub nyitása közösen 500.000 250.000 250.000 0
Budapest Emmanuelle Tche African pub nyitása közösen 500.000 250.000 250.000 0
Budapest Hocine Tahalaiti zokni kereskedéhez árualap beszerzése 320.000 320.000 320.000 0
Összesen     4.320.000 3.144.675 2.894.675 0
Mindösszesen
Programterület Kért támogatás Megszavazott támogatás Adomány Kölcsön
Szegénység-Cigányság 14.096.000 14.016.000 7.666.000 6.350.000
Civil Társadalom 50.000 50.000 50.000 0
Zöldmunka IV 13.598.154 13.008.154 13.008.154 0
Roma Mezőgazdasági Fejlesztő Program 11.673.358 10.575.000 7.931.275 2.649.725
Kertészet 2000 16.490.157 13.177.200 13.177.200 0
Roma Munkaerő-piaci Képzés Program 15.582.536 13.010.786 13.010.786 0
Menekült Kisvállalkozás Támogatási Program 4.320.000 3.144.675 2.894.675 0
Összesen 75.810.205 66.981.815 57.738.090 8.999.725

Támogatók 2000-ben

Munkatársak

Munkatársak

Csongor Anna  

igazgató

Árvai Katalin Lukrécia

titkárságvezető

Barát Endre

adatbázis

Béres Tibor  

menekültprogram, Kertészet 2000

Nikolay Kirilov

Pakiv

Lukács György

Roma Munkaerőpiaci Tréning

Nun András  

PHARE

Poós Ferenc

Zöldmunka

Pozsonyi Bernadette

Roma Mezőgazdasági Fejlesztő és Szegénység / Cigányság Program

Rácz Ernő

regionális tanácsadó

Réder Erika

könyvelés, személyzeti ügyek

Jennifer Tanaka  

Pakiv

Monitorok

Herczeg Béla

Kerényi Tamás

Kóródi Miklós

Pál Kata

Vég Zoltán Ákos