Az Autonómia Alapítvánnyal összefogott Corvinus Egyetem Társadalomelméleti Szakkollégi­umának önkéntesei nyerték a Tetterő pályázatot – Autonómia

Az Autonómia Alapítvánnyal összefogott Corvinus Egyetem Társadalomelméleti Szakkollégi­umának önkéntesei nyerték a Tetterő pályázatot

-

Az E.ON önkéntesség éve tisz­teletére meghirdetett Tetterő pá­lyázatának 1 millió forintos fődí­ját az Autonómia Alapítvánnyal összefogott Corvinus Egyetem Társadalomelméleti Szakkollégi­umának önkéntesei nyerték. Egy kéthetes építőtábort hoznak lét­re augusztusban Bonyhádon, Kisvejkén és Tevelen. A pályáza­tuk célja szociális lakásjavítás és tanodafoglalkozás a Völgység­ben. A résztvevők hátrányos hely­zetű családok házait újítják majd fel. A cél, hogy olyan alapvető, életkörülményeket be­folyásoló javítások történjenek, mint az ázó falak javítása, hőszi­getelése, fürdőszoba kialakítása, a családok pénzügyi tudatossá­gának növelése, s az, hogy a résztvevők a takarékoskodással elmozduljanak az öngondosko­dás irányába. Azt is fontos, hogy a kiválasz­tott öt család maga akart válto­zást, s ezért hajlandó is volt ten­ni. Olyan családokat választottak tehát ki, amelyek elkötelezettek lakhatási körülményeik javításá­ban, és ehhez rendelkezésükre áll egy korlátos összeg. Az önkén­tesek csapata ezt az összeget sze­retné munkája értékével növelni. Az építkezések alatt az önkénte­sek és a résztvevő családok szak­mai vezetéssel együtt fognak dol­gozni a házak javításán.

Pályázati kiírás:

http://palyazatok.org/eon-tettero-palyazat/