A norvég kormány sajtóközleménye: Norvégia és Magyarország között továbbra sem született megállapodás az EGT/Norvég Alapokból nyújtott támogatások folyósításáról – Autonómia

A norvég kormány sajtóközleménye: Norvégia és Magyarország között továbbra sem született megállapodás az EGT/Norvég Alapokból nyújtott támogatások folyósításáról

-

A támogató országok – Norvégia, Izland és Liechtenstein – képviselői valamint a magyar Miniszterelnökség között 2014. június 12-én tartott magas szintű tárgyalások építőek voltak, de még további utat kell megtenni ahhoz, hogy a felek megoldást találjanak a problémákra.

Az EGT/Norvég Alapokból nyújtott támogatások folyósítását 2014. május 9-én függesztették fel, azután, hogy Magyarország úgy döntött: kiviszi az Alapok kezelését a központi kormányzati intézményrendszer kereteiből – a támogatás nyújtását szabályozó megállapodások megszegésével.

A magyar hatóságok továbbá kezdeményezték az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap vizsgálatát is. E program végrehajtásáért és ellenőrzéséért ugyanakkor a támogató államok – Norvégia, Izland és Liechtenstein – felelősek, amint azt a magyar kormánnyal kötött megállapodás is világosan leszögezi. Ez a lépés aláássa a civil szervezetek hatóságoktól független működését is.

Magyarországnak teljesítenie kell a megállapodásban foglalt feltételeket, ami azt jelenti, hogy a kormányzati vizsgálatot le kell állítani. Ugyanakkor megoldást kell találni a többi támogatási program végrehajtásának és nyomon követésének a központi kormányzat alól ki- és átszervezése ügyében is.

A norvég hatóságok a támogatások folyósításának előfeltételként határozták meg a fenti kérdések megoldását. A norvég Külügyminisztérium a magyar hatóságok válaszát várja, mielőtt dönt arról, hogy mikor és milyen további egyeztetésekre kerülhet sor.

Eredeti közlemény (angolul): http://eeagrants.org/News/2014/Norwegian-authorities-issue-a-press-release-on-problems-concerning-Hungarian-authorities-and-the-EEA-Norway-Gran