VAN HELYED A Közös Jövőnkért Alapítvány – Autonómia

VAN HELYED A Közös Jövőnkért Alapítvány

-

VAN HELYED A Közös Jövőnkért Alapítvány

– Ózd

Az alapítvány az ózdi Hétes telepen végzi tevékenységét, a város 37 ezres lakosságából nagyjából 1/3-a roma származású, akik a város legelszigeteltebb részein élnek, amelyek közül Hétes telep a legszegényebb. A telepen mélyszegénységben 400-an élnek, közülük 250 gyerek. A lakosok a növekvő munkanélküliség miatt a szociális juttatásoktól függnek. Ezek a problémák hatással vannak az ott élő gyerekek oktatási kilátásaira, amely abban a tényben látszik tükröződni, hogy a mai napig egyetlen telepi roma sem tette le az érettségit. A 14 éves terepmunka és a 90 hétesi család részletes ismeretében, az alapítvány felkészültnek érzi magát arra, hogy egy komplex oktatási programot végezzen a telepen élő gyermekek körében, mely programot a dán Velux cég alapítványa támogatja. A projektben terveik szerint 105 roma gyereket támogatnak a Hétes telepről, a gyerekek szakértői, iskolán kívüli képzést és fejlesztést kapnak. Számos kreatív foglalkozáson is részt vesznek majd, úgymint dráma, festés, vagy médiafoglalkozások. A projekt folyamán a gyerek számára lehetőséget adnak kulturális tevékenységekre, szocializációra, pályakép kialakítására, személyiség fejlesztésre, és közösségbe való beilleszkedésre, korrepetálásra, amely mind iskolai előmenetelüket, későbbi pályaválasztásukat segíti elő. Alkotó projektek során mind a 105 gyerek részt vesz egy-egy olyan közösségi mű (film, antológia, színház stb.) létrehozásában, amelyek fesztiválokon, versenyeken és bemutatókon kerülnek a nyilvánosság elé. Az alkotó projektek egyik hangsúlyos eleme lesz a hagyományokra visszatekintő média műhely munka. A fiatalok saját életüket mutatják be blogon, filmekben, cikkekben. Kialakítottak egy olyan módszert, ami szerint a programjainkról tudósító sajtó a média műhely tanítványaival együtt dolgozva alkotják meg anyagukat. A projekt időszaka alatt a koordinátor, a mentorok és a szociális munkás által folyamatos a segítő kapcsolat a beiskolázott gyerekek családjaival, a beiskolázott gyerekekkel és a befogadó intézményekkel. A tervekben szerepel, hogy kiválasztanak 35 középiskolást, és tanulmányaikat végig szorosan nyomon követik, valamint a gyereket közösségként is kezelik.  Az oktatási intézmények a lakóhelyük körzetén kívül esnek, így a gyerekeknek a hét egy részében kollégiumban, vagy az iskolában kell megszállniuk. Az intézményben eltöltött idő alatt szakembereik támogatást nyújtanak számukra és családjaiknak is. Továbbá az öt év alatt az iskolákkal való együttműködés biztosítja a megfelelő oktatási folyamatot.  A 35 továbbtanuló folyamatos kapcsolatban marad az Alkotóház 70 fős közösségével, tapasztalataikat egymással megosztva, a nyilvánosságnak köszönhetően példaértékűvé válnak a roma közösség és egymás számára is. Az alapítvány szakemberei a szülőkkel közösen együttműködve segítik a gyerekek oktatási rendszerben való boldogulását. A közeli iskolákkal is együtt fognak dolgozni, hogy leküzdjék a nehézségeket, amelyekkel a roma gyerekek találkoznak

Az alapítványt 270 000 Ft értékű vissza nem térítendő támogatással támogatja a Kiegészítő Támogatások Program, mely a projekt  előkészítő munkálataikhoz nyújt támogatást.