Szervezetek – Autonómia

Szervezetek

-

Autonómia Alapítvány

1990-ben alakult független magánalapítvány. Célja a magyarországi civil társadalom fejlődésének elősegítése. Ezt elsősorban helyi civil kezdeményezések támogatásával kívánja elérni, amelyek során az emberek mozgósítják a rendelkezésükre álló helyi erőforrásokat is céljaik elérése érdekében.

Tevékenysége a kisebbségek, ezen belül elsősorban a magyarországi cigányság civil szervezeteinek erősítését célozza az alábbi területeken:

• Vezetőképzés

• Projekt menedzsment és projekttervezés képzés

• Kisvállalkozó képzés

• Roma közösségi házak támogatása

• Helyi gazdasági elképzelések támogatása adományokkal, visszatérítendő támogatással és mentori tevékenységgel

• Munkaalkalom teremtés

• Kooperáció a roma és nem roma közösség tagjai között

• A tolerancia erősítése

Az elmúlt 13 év alatt

• mintegy 600 településen 1200 helyi kezdeményezést támogatót,

• 7 Roma Vállalkozó képző tanfolyamot szervezett,

• 1992 és 2002 között évente kiosztotta az újságíróknak szóló Tolerancia Díjat,

• 1994-ben létrehozta az első kisebbségi jogvédő irodát Magyarországon,

• 1995 és 2000 között technikai segítséget nyújtott az Európai Unió Magyarországi Delegációjának a PHARE Demokrácia Program Micro-project-jeinek lebonyolításában,

• 1995-1997 között Regionális Roma Programot bonyolított magyarországi, romániai, szlovákiai és bulgáriai roma csoportok és intézmények részvételével (jogvédő irodák felállítása, roma rádiók beindítása, vezetőképzés)

• 1996 óta a nemzetközi Pakiv kezdeményezés magyar résztvevőjeként a ro­mániai Romani CRISS-szel, a németországi Freudenberg Alapítvánnyal közösen a közép-keleteurópai romák helyzetét javító új mechanizmusok facilitálásán dolgozik,

• 1999-ben technikai segítséget nyújtott a USAID számára a Roma Közösségi Ház program lebonyolításában (oktatás, vállalkozásfejlesztés).

• 1999-ben létrehozta a Rádió C Kisebbségi Műsorszolgáltató kht-t, amely 2000 óta működteti Magyarország első Roma Rádióját, a Rádió C-t.

• 2000 és 2002 között az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága biztosította keretek között magyarországi menekülteket támogatott (kisvállalkozás fejlesztés, közösségfejlesztés, képzés)

• 2000 óta minden évben megszervezi a sikeres roma gazdasági közösségi kezdeményezések propagálását célzó konferenciát,

• 2002-ben technikai segítséget nyújtott a Világbank civil szervezeteknek szóló kisadományozói programjának lebonyolításához,

• 2002 óta kistérség-fejlesztési programot bonyolít az Európai Uniós EQUAL program keretén belül a romák helyzetének javítása érdekében munka alkalom teremtés, oktatás, emberi jogok, és közösségfejlesztés kérdéseire fókuszálva,

• 2003-ban roma vezetők számára szervezetvezetői képzést tartott (az egyéves képzést 27 fő végezte el),

• 2003-ban 10 roma szervezet számára mentori programot indított,

• 2003-ban a kolozsvári European Diversity Resource Center-rel együttműködve halmozottan hátrányos helyzetű kistelepülések fejlesztésében vett részt. Feladata az etnikailag kevert kistelepülések által támogatása volt, projektjeik kidolgozásában.

• 2003-ban kezdődött cseh és szlovák partnerszervezetek bevonásával a három országban élő roma aktivisták és vezetők komplex fejlesztő programja.

• számos kutatást végzett és könyvet publikált a következő témákban: roma munka-erőpiaci programok, roma mezőgazdasági programok, roma közösségi házak.

• 2004-ben az EQUAL programban való részvételen kívül technikai segítséget nyújt a Világbanknak a kisadományozói program lebonyolításához, a UNDP támogatásával folytatja a 2002-ben kezdett energiahatékonysági programot a romák által sűrűn lakott térségekben és pályázati tanácsadást végez az ESZA kht. részére.

 

A Phralipe Korláti Tagszervezete 1999-ben alakult a helyi cigányság érdekképviseletére és megélhetést elősegítő programok szervezésére.

A szervezet megalakulása óta az alábbi programokat bonyolította le:

• 1999-ben, az Autonómia Alapítvány támogatásával konyhakerti gazdálkodói program, 11 család részvételével.

• 2000-ben már egy magasabb szintű, önálló gazdálkodóvá válást megcélzó projektben, többhektáros területen, burgonya és babtermesztést folytatott. A programban 17 halmozottan hátrányos helyzetű család vett részt. A résztvevők a téli élelmiszerkészletük nagy részének előteremtése mellett, a megtermelt áru fennmaradó részének értékesítésével jelentős pénzbevételhez is hozzájutottak. A termés felével a szervezet gazdálkodott, ezt értékesítve hozzájárult a program 2001-es folytatásához. A második évben a családok már őstermelőként, önálló mezőgazdasági munkát folytattak. Szintén ennek a programnak a keretében 2000 őszén a szervezet fél hektáron málnás-

• 2000-2001-ben a Magyarországi Cigányokért Közalapítványtól kapott támogatásból csirkenevelő és gyümölcsfa telepítő projektet bonyolított le. A támogatás 1.000.000 forintos összegéből 630 000 Ft adomány, 270.000 Ft kamatmentes kölcsön volt, amit a szervezet még 2001-ben visszafizetett.

• 2001-ben a burgonya és babtermesztés is folytatódott. A szervezet által megművelt területet felparcellázták, így a programban résztvevők már önállóan, őstermelőként dolgoztak a földeken. A betakarításnál családonként 30-40 zsák burgonyát, és 2-3 mázsa babot vihettek haza. Ezzel a programmal a szervezet 2001-ben Budapesten az Országos Mezőgazdasági Kiállításon (OMÉK) is bemutatkozott.

• 2001-ben az Autonómia Alapítvány, Roma Munkaerő-piaci Képzési programjának támogatásával a szervezet motorfűrész-kezelői tanfolyamot indított, 10 fő részvételével. A képzés befejezése után mind a tíz hallgató sikeres OKJ-s vizsgát tett. A program folytatásaként, szintén az Autonómia Alapítvány, a Roma Kisüzemi program keretében további támogatást nyújtott erdészeti munkák beindításához. A támogatás összege 2 800 000 Ft volt, melyet a szervezet gép és eszközvásárlásra fordított.

• 2001-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával megszervezett egy kulturális, hagyományőrző rendezvényt. A támogatás összege 100 000 Ft volt. A rendezvényen lehetőséget kaptak tehetséges cigánygyerek, tánc-, és énektudásuk bemutatására.

• 2001-ben több alkalommal is fogadott tanulmányúton lévő külföldi vendégeket, programjai bemutatására. A településen megfordultak már szlovák, román, bolgár szakemberek, önkormányzati vezetők, akik később hazájuk hasonló problémákkal küzdő régióiban szeretnék hasznosítani magyarországi tapasztalataikat.

• 2002-től az Autonómia Alapítvány vezetésével létrehozott Fejlesztési Társulás tagjaként, a szervezet részt vett az Encsi Kistérség három településén (Vizsoly, Korlát, Méra) zajló HU010101/3 Phare EQUAL Programban. A program során a szervezet feladata a képzések és az azt követő foglalkoztatási programok szervezése, koordinálása volt.

 

A Lungo Drom Mérai Tagszervezete 1998-ban alakult meg, elsősorban megélhetést biztosító mezőgazdasági projektek szervezésére.

A szervezet megalakulása óta az alábbi programokat bonyolította le:

• 1999-ben a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatásával szarvasmarhatartó programot valósított meg.

• 1999-ben került kapcsolatba az Autonómia Alapítvánnyal, amikor pályázatot adott be a Kertészet 2000 programra. A szervezet tevékenységét a programban résztvevő családok korábban megszerezett mezőgazdasági jártasságára alapozta. A két éves támogatási program első évében 10 család bevonásával babot és burgonyát termesztettek. Az elsődleges célként az önálló gazdálkodóvá válást megcélzó program, már az első évben sikeresen működött. A szervezet tagjai egy közösen bérelt földterületen gazdálkodtak, megtermelt árujuk egy részét saját fogyasztásra használták, másik részét értékesítették. A befolyó pénzből a következő évi gazdálkodásukat alapozták meg, és jogot szereztek az Autonómia Alapítvány további támogatására.

• 2001-ben a program második évében, az első év sikeres gazdálkodása után, a szervezet támogatást kapott a folytatásra, valamint szeder és málna ültetvény telepítésére. A második év végére a közösségi gazdálkodás fejlődése mellett, a programban résztvevő családok már saját gazdálkodásukat is jelentősen fejleszteni tudták, önálló földvásárlásokkal és bérletekkel.

• 2002-ben, az előző év nyereségéből és az Autonómia Alapítvány támogatásából a szervezet már saját mezőgazdasági erőgépet és hozzá tartozó eszközöket is be tudott szerezni.

• Modellértékű gazdálkodását az utóbbi években már több fórumon is bemutatta. Rendszeres résztvevői az ország különböző részein szervezett roma konferenciáknak, 2000-ben részt vettek az Országos Mezőgazdasági Szakkiállításon (OMÉK), és 2001-ben több, tanulmányútra Magyarországra érkező nemzetközi csoportot is fogadtak. A World Learning program keretén belül Romániából, a Kárpátok Eurorégió Alapítvány nemzetközi projektjében Szlovákiából, az Autonómia Alapítvány PAKIV programjában pedig a fenti országokból érkezők mellett, bolgár fiatalok is ellátogattak Mérára, hogy megismerkedhessenek a szervezet programjaival.

• 2002-től az Autonómia Alapítvány vezetésével létrehozott Fejlesztési Társulás tagjaként a szervezet részt vett az Encsi Kistérség három településén (Vizsoly, Korlát, Méra) zajló HU010101/3 Phare EQUAL Programban. A program során a szervezet feladata a képzések és az azt követő foglalkoztatási programok szervezése, koordinálása volt.

A szervezet munkája során szorosan együttműködik a települési és a helyi cigány kisebbségi önkormányzattal. Utóbbi szintén bonyolít mezőgazdasági programokat, melyben a szervezet technikai segítségét is igénybe véve, a település több mint negyven családjának biztosítanak jövedelemkiegészítő tevékenységet.

A szervezet célja továbbra is a helyi lehetőségekhez mért gazdasági fejlesztés, a foglalkoztatás minél szélesebb kiterjesztése a településen és vonzáskörzetében.

 

Phralipe Vizsolyi Tagszervezete

A szervezet 2001-ben, a hátrányos helyzetű emberek, különös tekintettel a romák érdekképviseletére alakult meg. Céljának tekinti a helyi erőforrásokra alapuló munkahelyteremtő, a társadalmi kohéziót erősítő, a helyi civil társadalom megerősödését célzó kezdeményezések létrehozását, ösztönzését. A projektben résztvevő tagszervezetek közül a legfiatalabb szervezet.

Eddigi programjai:

• 2002-ben az Autonómia Alapítvány támogatásával OKJ-s végzettséget biztosító motorfűrész-kezelői tanfolyamot indított, melynek keretében, a sikeres vizsgák letétele után, 12 fő jutott szakképesítéshez.

• 2002-ben a Magyarországi Cigányokért Közalapítványtól eszközfejlesztésre nyert támogatást. A megvásárolt két darab motorfűrész, és a kisteherautó lehetőséget adott a korábbi projektben kiképzett emberek számára hogy fakitermelői, kertészeti idény- illetve alkalmi munkát tudjanak vállalni.

• 2002-től az Autonómia Alapítvány vezetésével létrehozott Fejlesztési Társulás tagjaként a szervezet részt vett az Encsi Kistérség három településén (Vizsoly, Korlát, Méra) zajló HU010101/3 Phare EQUAL Programban. A program során a szervezet feladata a képzések és az azt követő foglalkoztatási programok szervezése, koordinálása volt.

 

Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány

A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 1990 elején alakult. Alapítói – négy minisztérium, egy bank, két felsőoktatási intézmény, vállalkozói érdekképviseletek – valamennyi magyar szervezet. 1998-tól közhasznú alapítványként működik.

Céljaink:

A SEED Alapítvány tanácsadással és oktatással foglalkozó közhasznú non-profit szervezet, amely speciális üzleti képzési programokkal, személyes tanácsadás és kiadványok segítségével a magyarországi vállalkozói kultúra gyarapítását, a vállalkozók szakmai ismereteinek bővítését, a kisvállalkozások versenyképességének növelését tekinti alapvető célkitűzésének. Szakmai szervezetekben, döntés előkészítésben hatékonyan képviseljük az önfoglalkoztatók, a mikro- és kisvállalkozások érdekeit. Az alapítvány kis méretéből adódó rugalmasságával, függetlenségével, az ügyfelekkel kialakított szakmai és. emberi kapcsolatainak minőségével sajátos arculatot alakított ki a magyar vállalkozásfejlesztési szektorban.

Célcsoportok:

Az alapítvány tevékenységével elsősorban speciális csoportok igényeit kívánja kielégíteni. Programjaink a

• fiataloknak

• női vállalkozóknak

• családi vállalkozások résztvevőinek

• roma vállalkozóknak

• non-profit szervezeteknek

• vállalkozói és innovációs központok, inkubátorházak létrehozóinak, működtetőinek és ügyfeleinek szólnak.

Legújabban kifejlesztett tréningjeink innováció, minőségbiztosítás, falusi turizmus, növekedés menedzsment, pályázatírási tudnivalók, távmunka végzése és távmunka bevezetése a vállalkozási témákban nyújtanak gyakorlat-orientált ismereteket a vállalkozóknak.

Létrehoztuk a Magyar Üzletasszonyok Egyesületét melynek fő célja, hogy a bankok hagyományos hitelezési politikája miatt ügyfélkörükből kiszorult kezdő vállal­kozó nőknek segítséget nyújtson egzisztenciájuk megalapozásában tanácsadással, képzéssel, információkkal.

Rendszeresek a

• nőknek – vállalkozóknak, nők érdekeit képviselő civil szervezeteknek, köz­életben aktív nőknek – szóló rendezvényeink

• a vállalkozói tanácsadás, speciális tanácsadás, pályázatírási tanácsadás.

Rendezvényszervezési munkánk keretében nemzetközi és magyar résztvevőket megcélzó konferenciákat, workshopokat tartunk különböző témákban és helyszíneken.

Tanúsított cég; ISO 9001-2000 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: 0378

OKÉV: 07-04-01-02

1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24 T/F I – :3 16-4987, I-212-2179,1 – 3 15-0195

E-mail: seed@hungaiy.com Web: www.vallalkozo.hu/seedcom

 

Az Andrássy Gyula Műszaki Középiskola

Iskolánk alapításától, 1912-től meghatározó szerepet tölt be a régió középfokú szakképzésében. Elsődleges törekvésünk mindig az volt, hogy a kor követelményeinek megfelelő korszerű ismeretekkel és egészséges erkölcsi szellemiséggel rendelkező szakembereket bocsássunk a környező gazdaság rendelkezésére.

Képzési profilunk a sok kísérlet és a környezet kihívásainak következtében elég gyakran változott. Hagyományainkat azonban nem adtuk fel, a gazdaság igényeinek változására mindig erre építve próbáltunk reagálni. Jelenleg a nappali tagozaton a IX.-XII. évfolyamon a gépészet/fémtechnika és az informatika szakmacsoportot működtetjük 2-2 osztállyal. Az informatika szakma-csoportban bevezettük a szlovák-magyar két tanítási nyelvű képzést. Hatodik éve foglalkozunk az érettségire épülő képzésekkel, az automatizálási technikusi, a műszaki üzletszervező, a számítástechnikai szoftverüzemeltető és a számítástechnikai programozó szakokon. A Miskolci Egyetem felügyelete alatt beindítottuk a Gépipari mérnökasszisztens akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzést is. Jövő tanévtől élni kívánunk az idegen nyelvi képzés nulladik évfolyamon történő bevezetésével. Tanulói létszámunk az általános tendenciával szemben folyamatosan növekszik, jelenleg megközelíti a 750 főt.

A nappali tagozatos képzésen túl, az iskola alapítása óta folyamatosan foglalkozunk felnőttképzéssel is. Volt olyan időszak, (pl. a technikusminősítők kora) amikor felnőtt tanulóink száma sokszorosa volt a fiatalokénak. Működtetünk esti-és levelező tagozatot.

Az iskolarendszeren kívüli képzésben, bár meg kell küzdeni a konkurenciával, szerencsére nincs visszaesés. Önköltséges és cégek által megrendelt tanfolyamokat szervezünk és bonyolítunk az eljárás szerinti hegesztő, minősített hegesztő, könnyű- és nehézgépkezelő, CAD-CAM alkalmazó, NC-CNC gépkezelő és programozó, kompresszor- és hűtőgépkezelő, kazánfűtő, fakitermelő, motorfűrész kezelő, emelőgép ügyintéző és számítástechnika szakterületeken. Ez utóbbin a CISCO rendszer szerinti számítástechnikai hálózatépítőket is képzünk és az idén ezzel a felnőttképzési piacon is meg kívánunk jelenni. Évek óta részesei vagyunk a munkaerő-piaci képzéseknek is, évente több tanfolyamot indíthatunk a B-A-Z Megyei Munkaügyi Központ megbízása alapján is. Feltételrendszerünket úgy alakítottuk az évek során, hogy kihelyezett tanfolyamokat is tudunk vállalni, melyeken ugyanazokat a feltételeket tudjuk biztosítani mobil felszereléseinkkel, mint az iskolán belül. így kerültünk kap­csolatba az Autonómia Alapítvánnyal is felvállalva célkitűzéseiket, melyek szerint a hátrányos helyzetű térségekben igyekeznek az embereknek képzések segítségével lehetőséget biztosítani, hogy munkahelyet tudjanak találni. Együttműködésünk alatt fakitermelő, motorfűrész kezelő, könnyűgépkezelő, nehézgépkezelő, ABC eladó és ECDL számítógép kezelő bizonyítványokhoz juttattuk az embereket minden résztvevő kölcsönös megelégedésére.

 

A program további támogatói

• Vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola, a Korlát Község Települési Önkormányzata,

• Méra Község Települési Önkormányzata,

• Vizsoly Község Települési Önkormányzata,

• Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány,

• Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Munkaügyi Központ Encsi kirendeltsége,

• Északerdő Rt. Tállyai Erdészeti Igazgatósága