Pályázati felhívás – EU forrásokkal a romák integrációjáért 2014-2015 – Autonómia

Pályázati felhívás – EU forrásokkal a romák integrációjáért 2014-2015

-

Az Autonómia Alapítvány ötödik éve bonyolítja „EU forrásokkal a romák integrációjáért” programját, melynek célja, hogy uniós forrásokból valódi, eredményekhez vezető helyi roma integrációs programok valósuljanak meg. Ennek keretében segítjük projektek tervezését, képzéseket, tanulmányutakat, műhelyeket szervezünk, kisösszegű támogatásokat nyújtunk.

 Az elmúlt évek tapasztalatai arról győztek meg bennünket, hogy akkor eredményes egy helyi ötlet kidolgozása, megvalósítása, ha a helyben élő romák a kezdetektől részt vesznek a folyamatban. 2014-2015 között hat szervezetet választunk ki, amelyekkel intenzíven dolgozunk másfél évig és kapacitásukat egy-egy roma koordinátor alkalmazásával is megerősítjük. 

 Alapítványunk olyan, a roma integráció területén elkötelezett önkormányzatokat és civil szervezeteket keres, amelyek szeretnének hatékony, valódi változást eredményező, a romák integrációját elősegítő helyi kezdeményezéseket megvalósítani.

Az Alapítvány meggyőződése szerint a roma integráció egy olyan többszereplős társadalmi folyamat, mely elősegíti, hogy a cigányság társadalmi kirekesztettsége csökkenjen. Az integráció erősíti a romák esélyegyenlőségét, méltóságát, lehetőséget ad együttműködésekre. Az általunk támogatott fejlesztések a roma közösségek bevonásával születnek és valósulnak meg. Céljuk, hogy erősítsék a roma és nem roma közösségek kapacitásait, csökkentsék a szegregáció és a diszkrimináció különböző megjelenési formáit.  

A program céljai:

  • Olyan helyi kezdeményezések támogatása, amelyek a településen élő romák integrációját, a roma és nem roma lakosság együttélését segítik elő.
  • A 2014-ben megnyíló európai uniós források hatékony felhasználásának elősegítése a kiválasztott szervezeteknél, projektötletek, koncepciók, fejlesztési stratégiák, majd konkrét pályázati anyagok kidolgozásának támogatása.
  • A kétéves program végére szeretnénk elérni, hogy a támogatott szervezetek megerősödjenek, működésük hatása (mikro)térségi szintre is kiterjedjen, és a projektfejlesztésben szerzett tudásukat kevésbé tapasztalt szervezeteknek is tovább tudják adni.

A program elemei

Fenti célok elérése érdekében több egymásra épülő elemet tervezünk. A programba bekerülő szervezetek az alábbi szolgáltatásokban és támogatásokban részesülnek:

Kapacitásfejlesztés

– Képzéseken, tanulmányutakon való részvétel lehetősége a helyi fejlesztésekben érintett személyeknek, intézményeknek.

Kis összegű támogatási program

– Maximum 600 ezer forint mértékű támogatás egy közösen kidolgozott roma integrációt célzó kis projektre, melynek elsődleges célja a közösségi tervezés és bevonás eszközeinek kipróbálása.

Helyi roma koordinátor alkalmazása

– A program keretében az Autonómia Alapítvány egy-egy helyi roma koordinátor teljes bérköltségét biztosítja 18 hónapon át (a munkáltató az alapítvány lesz). A koordinátor aktívan részt vesz a helyi roma integrációs kezdeményezések tervezésében és megvalósításában. Kiválasztásában és feladatainak meghatározásában az Autonómia Alapítvány és a támogatott szervezet (a helyi önkormányzat vagy civil szervezet) közösen dönt.

Projektfejlesztés uniós és más pályázati felhívásokra

– A program résztvevői számára az Autonómia Alapítvány pályázati projektek

kidolgozásában járatos munkatársakat biztosít, akik szakmai támogatást nyújtanak helyi fejlesztésekhez: segítik a jelentkezőket abban, hogy legyen egy alaposan végiggondolt, felépített és megvalósítható projektjük.

Szakértői támogatás

– Szakértőink rendszeresen látogatják a településeket, segítik a helyi együttműködések kialakítását.

– Helyi roma integrációs stratégiák, tervek kidolgozásának koordinálása, a roma közösség bevonása a tervezésbe.

Pályázók köre

A pályázatra a roma integráció területén elkötelezett települési önkormányzatok és a roma integráció területén már referenciával bíró civil szervezetek jelentkezését várjuk.

A pályázóktól azt várjuk, hogy partnerként együttműködjenek alapítványunkkal a várt eredmények elérésének érdekében, integrálják munkaszervezetükbe a közösen kiválasztandó roma koordinátort.

Várt eredmények

A programban résztvevő településeken:

  • felkészült roma koordinátor segíti a helyi roma integrációs erőfeszítéseket;
  • közösségi tervezés módszerével, térségi szereplők megszólításával és bevonásával együttműködésre épülő roma integrációs stratégia készül;
  • egy másfél éves intenzív fejlesztési folyamatban való aktív részvétel, melynek során roma integrációt elősegítő projekttervek készülnek a 2014 végén, 2015-ben megnyíló uniós források helyi felhasználására;
  • a bevont szervezetek fejlesztő kapacitása nő, a településén túlnyúlva, más szervezeteknél is képesek lesznek projekteket generálni, integrációs szemléletet formálni, szereplőket aktivizálni.

Tervezett menetrend

A program 2014. februárjától 2015. novemberéig tart

 

Jelentkezés

2014. március 10.

 

Kiválasztás

2014. március végéig

Személyesen keressük fel a pályázókat és választjuk ki a hat szervezetet

Egyeztetés, szerződéskötés

2014. április

A helyben tervezett programelemek egyeztetése és szerződéskötés a partnerségre kiválasztott településekkel/szervezetekkel

Koordinátorok közös kiválasztása

2014. április

 

Koordinátorok alkalmazása

2014. május-2015. október

 

Képzések, tanulmányutak

2014. május-november között

 

Kisösszegű támogatási- program fejlesztések

2014. második fele

 

Helyi fejlesztések

2014. második felétől-2015. novemberéig

roma integrációs stratégiák, tervek, projektötletek; az uniós források megnyílásával konkrét pályázati projektek kidolgozása.

 

Hogyan lehet pályázatot beadni?

Pályázat benyújtására kizárólag a kiíráshoz tartozó adatlapon, a projektfejlesztes@autonomia.hu e-mail címen van lehetőség.

 Jelentkezési határidő: 2014. március 10.