Az Alapítvány 1997. évi beszámolója – Autonómia

Az Alapítvány 1997. évi beszámolója

-

Narratív jelentés:

Az Autonómia Alapítvány független, adományosztó magánalapítvány. 1990-ben alakult.

Küldetése
Hozzájárulni a magyarországi polgárosodáshoz, a civil társadalom fejlődéséhez. Tevékenységében jelenleg három területre koncentrál.

I. Szegénység és Cigányság
Az alapítvány visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás formájában segítséget nyújt olyan helyi kezdeményezések megvalósításához, amelyek célja a szegény cigány és nem cigány csoportok gazdasági és társadalmi autonómiájának növelése.

II. Fenntartható Fejlődés
Az alapítvány olyan környezetvédelmi programokat támogat, amelyek helyi munkanélküli cigány emberek közreműködésével valósulnak meg.

III. Civil Társadalom
Az alapítvány civil szervezeteket támogat annak érdekében, hogy elősegítse szakmai fejlődésüket, pénzügyi és humán erőforrásaik megszilárdítását, önfenntartóvá válásukat.

Az Autonómia Alapítvány működése

 • A helyi partnerekkel folytatott alapos tájékozódó beszélgetések és értékelés után vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatást nyújt a projektek megvalósításához.
 • Szakértői támogatás és a programokat a helyszínen végigkísérő munkatársak tevékenysége révén hozzájárul a projektek fejlesztéséhez.
 • Technikai segítséget nyújt más adományozóknak, többek között az Európai Közösségek Bizottsága Magyarországi Delegációjának.
 • Együttműködik más támogatókkal, például az Ökotárs Alapítvánnyal, az OFÁval és a Soros Alapítvány Roma programjával.

Az Elnök beszámolója

Nyolcadik éve vagyok az Autonómia Alapítvány elnöke. Jó látni, ahogy évről évre újabb és újabb programok születnek, ahogy a korábban támogatott kezdeményezések továbbfejlődnek.

Az Autonómia Alapítvány szerencsés helyzetben van. Mint független magánalapítvány gyorsan és rugalmasan tud válaszolni a támogatottak folyamatosan változó igényeire. Sikeres kísérleti szakasz után 1997-ben elindítottuk Zöldmunka nevű programunkat. A program célja, hogy cigány és nem cigány közösségek együtt oldjanak meg környezetvédelmi problémákat, miközben munkalehetőséget teremtenek munkanélküliek számára. Ez a program rendkívül népszerűnek bizonyult, jelentős javulást eredményezett az érintett települések és a helyi közösségek életében. Segít a nemkívánatos, időnként kifejezetten káros környezeti problémák megoldásában, végrehajtása során új munkahelyek, munkaalkalmak születnek, a résztvevők tapasztalatokkal gazdagodnak, és erősödik az együttműködés cigány és nem cigány emberek között.

Felülvizsgáltuk a Civil Társadalom programterületet, és új programot hoztunk létre. A civil szervezetekkel való együttműködésünk során megismertük hatékony működésük gátjait, s rámutattunk, hogy fontos, hogy tevékenységüket alaposabban megismertessék a helyi közösséggel. Megvizsgáltuk milyen akadályok nehezítik munkájukat. Felismertük, hogy mi mennyire hálásak lehetünk támogatóinknak, akik általános támogatásukkal szabadságot biztosítanak számunkra. Azt tervezzük, hogy mi is ennek az elvnek az alapján működünk majd együtt támogatottainkkal, vagyis több szabad-felhasználású adományt nyújtunk nekik, hozzájárulva pénzügyi stabilitásuk erősítéséhez, hosszú távú fejlődésükhöz. Remélem, hogy ez lehetőséget ad még szorosabb kapcsolatok teremtésére, és azoknak a szervezeteknek a szakmai fejlődésének a támogatására, amelyek már ma is fontos szerepet játszanak a magyar civil társadalom életében.

A programterületeken végzett változtatások mellett az Autonómia saját szervezetét is fejlesztettük. Dolgoztunk a hatékony csapatmunka kiépítésén, alapítványunk általános és szakmai fejlődésére összpontosítva. A munkatársak és a kuratóriumi tagok többsége évek óta együtt dolgozik, így az újonnan felvett munkatársakat stabil szervezet fogadja.

Hálásak vagyunk azoknak az alapítványoknak, vállalatoknak és egyéneknek, akik az elmúlt év folyamán támogattak bennünket. Minden érdeklődőt szívesen látunk, látogatóinknak örömmel bemutatjuk munkánkat az irodában és a vidéki helyszíneken is.
 

Ferge Zsuzsa, a Kuratórium Elnöke

Szegénység – Cigányság Program

Fontosabb tények

 • 38 "Szegénység és Cigányság" pályázatot támogattunk;
 • 35 millió forintot osztottunk szét ezen a programterületen;
 • az adományok 43%-a kamatmentes kölcsön volt;
 • a kölcsönök visszafizetésének aránya az előző évi 76%-ról 1997-ben 80%-ra emelkedett.

Célkitűzések
1997-ben a Szegénység és Cigányság program, amely nagyrészt cigány projektekre illetve a cigány és nem cigány közösségek együttműködésére irányul, továbbra is az Autonómia Alapítvány fő tevékenysége volt.

A cigányság körében a munkanélküliség átlagosan kétszeres a nem cigány lakossághoz képest. Az elhelyezkedés esélye az alacsony iskolai végzettség, a szakképzetlenség és az előítéletek miatt csekély. A Magyarország észak-keleti részén található kis falvakban, ahol a cigány lakosság aránya igen magas, a munkanélküliség aránya és a szegénység rendkívül nagy. Az Autonómia Alapítvány célja, hogy ezeken a területeken olyan embereket ösztönözzön és támogasson, akik elhatározták, hogy lépéseket tesznek saját életszínvonaluk javítása érdekében. Ez azt jelenti, hogy elsősorban olyan projekteket támogatunk, amelyeknek vezetői megfelelő szakképzettséggel és kezdeményező erővel rendelkeznek ahhoz, hogy a helyi erőforrások kihasználásával munkahelyeket teremtsenek és javítsák a közösség tagjainak életkörülményeit.

A program fő célja és erőssége továbbra is az, hogy kisméretű, jövedelemteremtő projekteket támogasson, amely a helyi emberek számára munkát teremt. Azáltal, hogy saját megélhetésükért érdekében termelő munkába kezdenek, a helyi közösségek tagjai jobban összetartanak, a cigány és nem cigány emberek között csökkennek az előítéletek, megteremtődik a különböző csoportok közötti együttműködést lehetősége.

Monitorozás
A rendszert 1997-ben továbbfejlesztettük. Az Autonómia Alapítvány eredeti filozófiája az volt, hogy a közösségek gondolkodjanak és a "monitor" (a helyi partnereket rendszeresen látogató, a programot folyamatosan figyelemmel kísérő munkatárs) segítségével – aki jól megfogalmazott kérdéseket tett fel nekik – találják meg a megoldást saját problémáikra. Ezáltal világossá vált, hogy néhányan további irányításra és szakértői segítségre szorulnak a projektek megvalósítása érdekében. A Ómonitor’ tehát most már nemcsak kérdez, a választ is tudnia kell, és közre kell működnie abban, hogy a szakmai segítségre szoruló emberek megtalálják helyben az információ- illetve a segítség forrását. A hangsúly továbbra is azon van, hogy a pályázatokat benyújtóknak segítsünk álmaik valóra váltásában, ebbe beleértve azt is, hogy ezeknek az álmoknak a realitással való összevetésében is részt veszünk.

Munkatársaink minden pályázó szervezetet meglátogatnak és értékelik a projektet. Amennyiben a Kuratórium a támogatás mellett dönt, elkezdődhet a szerződés megtárgyalása, amely magában foglalja a pályázó és az Autonómia Alapítvány kötelezettségeit. Ezután a szerződést a helyi közösség előtt felolvassák és a nyilvánosság előtt aláírják. A támogatás időtartama alatt a követés folytatódik, a szerződést módosítására kölcsönös megállapodás esetén lehetőség van.

Jellemzők
1997 végén elemeztük az 1990 és 1997 között támogatott pályázatokat. Az alábbiakban összefoglaljuk a főbb jellemzőket.

Hány ?

1990 óta 301 projektet támogattunk a Szegénység és Cigányság program keretében.

Hol ?

A projektek elsősorban Magyarország észak-keleti és dél-nyugati részére koncentrálódtak. Ezen a területen a legmagasabb munkanélküliség és a cigány lakosság arányával. A projektek 92%-a vidéki, 8%-a városi, A vidéki projektek közül 79% falvakban, 21% vidéki városokban valósult meg.

Milyen ?

A projektek 62%-a mezőgazdasági témájú, 24%- ipari vagy szolgáltató jellegű, 14% egyéb.A mezőgazdasági projektek közül 55% növénytermesztés, 35% állattenyésztés, 10% mindkettő.

Hány személy vett részt ?

A projektek kezdetén a résztvevők száma 5 és 159 között volt. A nagy, közösségi projektekben átlagosan 146 személy vett részt. A kisebb projektek résztvevőinek száma átlagosan 16 fő, gyakran a szűk család.

Típus

4% csak hosszú távon hoz hasznot; 17% önellátásra irányul; 21% önellátó és egyben piaci árutermelésre is irányul; 58% piaci árutermelő, a termést piacon értékesítik.

Számos pályázó eredetileg a piaci árutermelést tűzte ki céljául, de a megvalósítás során visszalépett az önellátó termelés szintjére.

Előzetes értékelés
Előzetes értékelést végeztünk, hogy megvizsgáljuk az Autonómia Alapítvány támogatásának hatását. Kifejezetten érezhető volt, hogy az Autonómia Alapítvány támogatása hatékonyan segíti elő a különféle a cigány képviseleti és tevékenységi formák létrejöttét. A helyi kisebbségi önkormányzatok megléte mellett számos projekt működik szervezeti formában. A munkahely- és jövedelemteremtő hatáson túl a programnak további előnyei is voltak, mivel a résztvevők egy része a végrehajtás során vezetői tapasztalatokra is szert tett. Ez egyaránt érvényes a sikertelen és a sikeres projektekre, bár tagadhatatlan, hogy egy program aktuális kudarca sokszor káros hatással van a helyi közösségre. Hosszabb távon azonban a sikertelenség is elősegítheti későbbi sikeresebb kezdeményezések beindulását. A legbiztatóbb jel talán az, amikor a cigányok és nem cigányok között jó viszony alakul ki, akár a nem cigány civil szervezetekkel fenntartott kapcsolat vagy partneri viszony, akár a helyi önkormányzattal való együttműködés és tárgyalás útján.
Az előzetes értékelés eredményeit 1998-ban a program fejlesztése során kívánjuk felhasználni.

Konyhakert
Siklósnagyfalu 400 fős kis település Magyarország déli részén, ahol a lakosság 75%-a cigány. A tehetősebb lakók kevésbé szegény területekre költöztek, a helyi parasztok vagy nagyon idősek vagy ugyanolyan szegények, mint a cigányok. A házakat fiatal cigány családok vették meg. Nem tudták kihasználni a nagy kerteket, mivel nem volt elég tőkéjük. 13 család alapította meg a Fii Cu Noi tagszervezetet. Az Alapítvány támogatásával a munkanélküli segélyen élő lakók megművelhették kertjeiket, önellátóvá váltak, és a felesleget el tudták adni a piacon, ezzel jövedelemre téve szert.

Fenntartható Fejlődés Program

Fontosabb tények

 • Az 1996-os sikeres kísérleti szakaszt követoen 1997-ben az Alapítvány elindította a Zöldmunka programot;
 • 37 Zöldmunka pályázatot támogattunk;
 • "Ad hoc" projektet támogattunk;
 • 18 millió forintot osztottunk szét ezen a programterületen.

A Zöldmunka program
Idő kellett ahhoz, hogy az Autonómia Alapítvány kifejlessze a környezetvédelmi problémák támogatásának leghatékonyabb módját. Ugyan az alapítvány jelentős tapasztalattal rendelkezik a környezetvédelem terén, mivel 4 évig az amerikai adományozók egy csoportja által a kelet-európai régióban támogatott Környezetvédelmi Partnerség program magyar résztvevője volt. De 1995-ben ez a program különálló szervezetet hozott létre, Ökotárs Alapítvány néven. Azóta folyik annak a területnek a keresése, ahol az Autonómia Alapítvány a maga sajátos módszereivel sikert érhet el.

Alapos értékelés után 1996-ban a Kuratórium úgy döntött, hogy a környezetvédelmi programot fenn kell tartani, és még abban az évben elkezdodött a Zöldmunka program tesztelése. A kísérleti projekt sikeresnek bizonyult, így a programot 1997-ben elindítottuk.

A Zöldmunka célja, hogy a környezetvédelmi szervezetek és a cigány csoportok együtt oldják meg a környezeti problémákat, miközben munkaalkalmat teremtenek a munkanélküli cigány emberek számára. A tapasztalatok szerint a környezetvédelmi problémákra elsosorban a középosztálybeliek érzékenyek, a hátrányos helyzetű embereket nem igazán érzik ezeket fontosnak. Ugyanakkor a környezeti problémákkal sújtott területeket gyakran szegény emberek lakják. Ezért szükséges, hogy ott, ahol nagy a munkanélküliség és a szegénység, a projektek egyszerre próbálják megoldani a környezeti problémákat, teremtsenek munkahelyeket és növeljék a közösségi együttműködést.

A Zöldmunka az Ökotárs Alapítvánnyal közösen lebonyolított program. Ez érdekes kezdeményezés, mivel a helyi szinten támogatott együttmuködés a szervezet és a program működésében is tükröződik. Az Autonómia Alapítványnak a cigánysággal kapcsolatos, a szegénység sújtotta területeken szerzett szakértelme és tapasztalata az Ökotárs Alapítvány környezetvédelmi és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudásával egészül ki. A döntéseket a két alapítvány kuratóriuma közösen hozza, a projektek értékelését és követését ugyanakkor az Autonómia Alapítvány munkatársai végzik.

Az év során 37 Zöldmunka projektet támogattunk, amelyek sok cigány embernek jelentettek munkalehetőséget. A projektek túlnyomó részében magas szintű együttműködés valósult meg a cigány csoportok vagy kisebbségi önkormányzatok és a környezetvédelmi szervezetek között. A projektek a közvetlen környezet minoségének javítására (például a szemétszállítás megszervezése, a hulladék eltakarítására) vagy a fenntartható fejlődés elemeinek megteremtésére irányultak.

Együttműködés a szemétszállításért
Kerecsend kis község Magyarország észak-keleti részén. A lakosság jelentős része cigány. Többségük a Laskó-patak völgyében lakik. Mivel a településen évek óta nem megoldott a szemétszállítás, a patak medrében és a parton felhalmozódott a hulladék elzárta a víz útját, és komoly fertőzéseket okozott a gyermekek körében. A helyi kisebbségi önkormányzat és az Életfa környezetvédelmi szervezet együttesen oldotta meg a problémát: munkanélküli cigányokat alkalmazott közhasznú munkára, hogy kitisztítsák a patakot. Az ilyen módon megtisztított területeken kerteket alakítottak ki. A háztartási hulladék elhelyezése is megoldódott, a településen élő családok részére szeméttartályokat vásároltak. Közben az önkormányzattal folytatott tárgyalások eredményeképpen sikerült elintézni, hogy a szemetet a megfelelő helyre szállítsák.

Civil Társadalom Program

Fontosabb tényezők

 • A "Civil Társadalom" projektet támogattunk;
 • 2,3 millió forintot osztottunk szét ezen a programterületen;
 • az általános támogatást nyújtó új Civil Társadalom programot 1997 végén indítottuk be.

A civil társadalom támogatása
A Civil Társadalom program az Autonómia Alapítvány legkisebb területe. A program évente meghatározott prioritások alapján, ad hoc módon működik. Ez lehetővé teszi, hogy rugalmasan válaszoljon a civil szektor aktuális igényeire. 1997-ben az Autonómia Alapítvány cigány civil szervezeteket támogatott, abban az időben, amikor ezt a képviseleti formát veszély fenyegette. Az Autonómia Alapítvány fő célja a roma kezdeményezések erősítése annak érdekében, hogy megakadályozzák a cigányság további kirekesztését a társadalomból.

Ugyanakkor felülvizsgáltuk a program célkitűzéseit, így a jelenlegi program, amelyet 1998-ban kívánunk bevezetni, két összetevőből áll:

 • civil társadalom, mint olyan – civil szervezetek többéves támogatása, a működési költségekhez való hozzájárulással.
 • ad hoc – minden évben új, éppen aktuális területre koncentrálunk

Az új civil társadalom program
Tevékenységének 7 éve alatt az Autonómia Alapítvány jelentős tudásra tett szert a magyarországi civil szervezetek muködéséről. Az alapítvány átfogó képet kapott a civil szektor egészének fejlodéséről, és azokról a problémákról, amelyekkel a szervezeteknek szembe kell nézniük.

A Magyarországon bejegyzett civil szervezetek száma rohamosan nő, jelenleg mintegy 50.000 szervezet működik hazánkban. Ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy a civil szervezetek szakmai működése és fejlődése három fő akadályba ütközik:

 • a civil szektorban dolgozni kívánó szakképzett, állandó munkaerő hiánya;
 • az elszámolási képesség és átláthatóság alacsony színvonala;
 • a pénzügyi bizonytalanság.

A jelenleg általános projektfinanszírozási rendszer ezeket a problémákat csak súlyosbítja. Az adományozók ugyanis általában legfeljebb egy évre nyújtanak támogatást, meghatározott időre szóló tevékenységre. Ennek a következménye, hogy a civil szervezetek csak korlátozott mértékben képesek hosszú távú stratégia kialakítására, lehetőségük szakképzett munkaerő megszerzésére, megtartására illetve kiképzésére csekély, és nem sok minden ösztönzi őket arra, hogy munkájukat nyilvánosan végezzék.

Az Autonómia Alapítvány felismerte, hogy szükség van azoknak a nonprofit szervezeteknek a pénzügyi stabilitásának növelésére, tervező munkájuk és szakmai fejlődésük támogatására, amelyek már szakmailag bizonyítottak. Ennek érdekében az Autonómia Alapítvány kifejlesztett egy programot, amely folyamatos szolgáltatást nyújtó tapasztalt civil szervezeteket céloz meg.
A támogatás két évre szól, segít megteremteni a szervezetek pénzügyi stabilitását, fedezi a fő tevékenységek költségeit, és ezáltal a projektfejlesztés mellett biztosítja a szervezeti fejlodést is. A program célja, hogy emelje a magyarországi nonprofit szervezetek munkájának szakmai színvonalát és elősegítse szilárd pénzügyi hátterük megteremtését.

A programot 1998 elején indítjuk, eleinte kísérletként. A támogatottakat alaposan megvizsgáljuk, fő célunk, hogy szoros partnerkapcsolatot alakítsunk ki a támogatott szervezetekkel. Az első év után átfogó értékelésre kerül sor, hogy megvizsgáljuk a program hatékonyságát, de a program teljes időtartama alatt is folyamatos értékelést és fejlesztést kívánunk végezni.

Tolerancia Díj

1997-ben a Tolerancia Díjat olyan újságcikkek elismeréséül adták át, amelyek a társadalmi kirekesztés tényének pontos elemzéséről szóltak annak érdekében, hogy az ezzel kapcsolatos problémák a többségi társadalom körében nagyobb megértésre találjanak. A 250 jelölt közül a kiemelkedő közéleti személyiségekből álló zsűri az alábbiakat választotta ki:

Nyomtatott sajtó kategória:

 • Iványi Gábor, a Mozgó Világ-ban megjelent, hajléktalanokról szóló sorozatáért;
 • a Roma Sajtó Központ újságírói, a napilapokban közzétett újságcikkeikért;
 • Tóth Attila Gábor, a Magyar Narancs-ban írt közjogi publicisztikájáért;
 • Seres László, a Dekóder című rovatáért, amely a magyarországi politika fennmaradó kommunista befolyásoltságáról szólt. Ez a Magyar Narancs-ban is megjelent.

Rádióműsor kategória:

 • Borenich Péter, a cigányokkal kapcsolatos igazságtalanságról szóló tanulmány anyagáért;
 • Fiala János, a Petőfi rádióban közvetített Földalattvalók című késő éjszakai műsoráért, amely hajléktalanokról illetve a hajléktalanokhoz szól;
 • Veszprémi Erzsébet, a Nyíregyházi Rádióban közvetített, cigány gyerekekről szóló, Lépésről lépésre című műsoráért;
 • a Ránki Júlia által vezetett csoport, amely létrehozta a szubkultúrákról szóló Más Sáv című műsort,

Film és televízió kategória:

 • Matula Mariann, Bangó Szabina filmje című munkájáért;
 • a Fekete Doboz stábja, Gogol: A Revizor című műve, ahogy a budapesti hajléktalanok előadják című filmjükért;
 • a Duna TV stábja, a Füst a fény felé című filmjükért;
 • Fischer Gábor, Jó barátok című filmje,
 • Bódis Krisztina, Egymás mellett című filmjéért

Különdíj:

Friderikusz Sándornak és Kepes Andrásnak, akik talk show-ikkal a nyilvánosság előtt hirdették a társadalomból kirekesztett, megkülönböztetett csoportok iránti megértést.
Ebben az évben a díjat a kiemelkedő író, Nádas Péter adta át.

Phare Demokrácia Program Mikro-Projektek

Fontosabb tények

 • 1997-ben 55 projekt nyert támogatást
 • 80 millió forintot osztottak szét a kiválasztott projektek finanszírozására

A helyi demokrácia fejlesztése
1997-ben közel 600 pályázat érkezett a PDP Mikro-projektek felhívására. Ezek közül 55 nyert támogatást.

A program lényege továbbra is az, hogy azokat a helyi non-profit szervezeteket támogassa, amelyek projektjeikkel a helyi demokrácia fejlesztéséhez kívánnak hozzájárulni. 1997-ben 80 millió forint adományt osztottak szét ezen a területen, projektenként 600.000 – 2 millió forint értékben. Az Autonómia Alapítvány technikai segítséget nyújt a program lebonyolításához az Európai Közösségek Bizottsága Magyarországi Delegációjának, amely a támogatásra kerülő projektek kiválasztásáról a végső döntést hozza.

1997-ben a fő cél az volt, hogy javítsuk a pályázóknak, támogatottaknak és a Delegációnak nyújtott szolgáltatások színvonalát. Törekedtünk a program átfogóbb nyilvánosságra hozatalára. Ennek eredményeképpen sokkal több vidéki pályázó nyert támogatást – arányuk 58%-ról (1996) 69%-ra (1997) nőtt. További eredmények: a pályázati űrlap módosítása, a pályázóknak nyújtott ingyenes tanácsadás, komplex adatbázis készítése a pályázókról és a kiválasztott támogatottakról, a projektek költségvetésének ECU helyett forintban történő kiszámítása.

Az új program lebonyolításán kívül az Autonómia Alapítvány az előző évben támogatott projektek működését is figyelemmel kísérte és értékelte. Ellátogattunk a projektek helyszínére, és értékeltük az ott elért eredményeket. Az elmúlt három év során figyelemreméltó fejlődést tapasztaltunk a tartalmi és pénzügyi beszámolók színvonalában.

Törvényes erőszak
Ez a rendőrségi erőszakról szóló film elnyerte a legjobb dokumentumfilmért járó díjat az 1997-es Magyar Film Fesztiválon. A film bemutatja a két gyanúsított ellen elkövetett durva bánásmódot, érzékeltetve a gyanúsítottak sebezhetőségét, a rendőrség által alkalmazott módszereket és azok hátterét egyaránt.

Más Klub
A projekt célja a civil kezdeményezések és a helyi közösség fejlődésének elősegítése Egerben, A szervezet rendszeres találkozóhelyet biztosít, szolgáltatásokat, lehetőségeket nyújt civil szervezeteknek és informális csoportoknak. A klub elnyerte az év legjobb civil szervezetének járó Soros-NIOK díjat.

Az önkormányzattal folytatott jó kapcsolat eredményeként Eger egyike az első magyar városoknak, ahol helyet jelöltek ki grafittik számára. A klub az önkormányzat segítségével speciális szolgáltatást nyújt a kábítószereseknek.

Euroma

Az EUROMA olyan kezdeményezés volt Magyarországon, Bulgáriában, Szlovákiában és Romániában, amely a cigány önsegélyező projektek támogatására irányult az alábbi tevékenységeken keresztül:

 • nonprofit vezető képző tanfolyam szervezése;
 • média tanfolyam szervezése;
 • jogvédő iroda létrehozása, meglévő irodák támogatása;
 • a régió első Roma Rádiójának létrehozása.

A 18 hónapos projektet az Európai Bizottság a Phare Demokrácia Program Ad Hoc programjának keretén belül finanszírozta.

Partnerszervezeteink, amelyeknek rendkívül hálásak vagyunk kiváló munkájukért és ennek az ambiciózus programnak a sikeres végrehajtásáért:

Bulgária

The Human Rights Project, Sofia

Románia

Rromani CRISS, Bukarest
APADO, Brassó

Magyarország

Másság Alapítvány

Szlovákia

KEŠAJ Alapítvány, Kassa

Az EUROMA program utolsó elemei 1997 elején valósultak meg.

Az Autonómia Alapítvány aggódott a beindított projektek bizonytalan jövője miatt. Javasolta, hogy a partnerszervezetek minden országban ismertessék meg a projekteket más adományozókkal is. Ez segíthetne abban, hogy a programban résztvevő szervezetek többsége képes legyen folyamatos támogatást szerezni, növelve a fennmaradás esélyét.

A vezetőképző tanfolyamok résztvevői közül sokan önálló projekteket hoztak létre. Legalább 15 olyan projekt van, amely helyi támogatást kapott. Rendkívül sokféle tevékenységi területre irányulnak: például közösségi szolgáltató ház létrehozása Pazardijk-ban (Bulgária), cigány kézműves kiállítás szervezése Rozsnyón (Kelet-Szlovákia), szarvasmarha farm létrehozása Vésztő településen (Dél-Kelet Magyarország).

Roma Rádió

A Roma Rádió létrehozása az Autonómia Alapítvány régi álma. Az EUROMA program kínálta az első komoly alkalmat ennek megvalósítására. Lehetőség nyílt arra is, hogy a Rádió leendő munkatársainak szakmai felkészítést nyújtsanak a szerkesztés és újságírás területén. A rádió ideális eszköz a cigányságnak, akik hagyományosan a szóbeli információközléshez szoktak hozzá. Az állomás ezért fontos szerepet játszik majd a tájékoztatásában, a cigányok lehetőségeinek javításában. A budapesti székhelyű Roma Rádió célja, hogy példaként szolgáljon a régió más országai számára, amelyek szintén jelentős számú cigány kisebbségnek adnak otthont, és az új demokratikus struktúrán belül ilyen módon szóhoz juthatnának.

1996-ban az állomás létrehozása a magyarországi médiatörvények bizonytalansága miatt késett. 1997 végére azonban sikerült megszerezni a rádió indításához szükséges összeget, amelyet a stúdió átalakítására és a szükséges berendezésekre használtak fel. A Rádió adása várhatóan már 1998-ban hallgatható lesz.

A program felülvizsgálata

Az EUROMA program az Autonómia Alapítvány számára lehetővé tette, hogy regionális szinten is kipróbálja Magyarországon kifejlesztett általános filozófiáját és elveit. Az egyes országokban működő partnerszervezetek közreműködése a program megvalósításának fontos eleme volt. Az Autonómia Alapítvány Magyarországon kipróbált munka módszerét alkalmaztuk. Ez különösen fontos szerepet játszott az Alapítvány és a partnerszervezetek közötti kapcsolatok és felelősségkörök meghatározásában. A módszert – amelynek lényege alapvetően a felelősségvállalás és az önállóságra való ösztönzés -, a partnerszervezetek pozitívan fogadták. A bizalom kiépítése és a program célkitűzéseinek való elkötelezettség szempontjából ugyancsak lényeges volt, hogy a partnerszervezetek már a tervezés korai szakaszában is részt vettek a munkában. Az évközi felülvizsgálat során lehetőség nyílt a horizontális ötlet- és tapasztalatcserére.

Az EUROMA program lebonyolítása során az Autonómia Alapítvány értékes tapasztalatokat szerzett. Megtanulta, hogy az egyes országokban élő cigányok szükségletei között milyen eltérések vannak, és tájékozódott arról, hogy a különböző területeken milyen tevékenységek folynak. Az Autonómia Alapítvány kiváló regionális kapcsolatrendszert épített ki, és tapasztalatokat szerzett a különböző országokkal való együttműködés terén. A program sikere az egyes országokban működő partnerszervezetek odaadó munkájának köszönhető: Az Human Rights Project (Sofia), Rromani Criss (Bukarest), APADO (Brassó), Másság Alapítvány (Budapest), KEŠAJ Alapítvány (Kassa).

Az év jelentős eseményei

Itthon

Az Autonómia Alapítvány részt vett a CIVICUS nemzetközi találkozóján és az ezzel kapcsolatban megrendezett Non-Profit Expo kiállításon. A standunkra ellátogató vendégek megkóstolhatták a hagyományos cigány kenyeret, a bodagot, ihattak gyümölcsteát, és közben megismerhették az Autonómia Alapítvány tevékenységét és az általa támogatott projekteket. Videó filmet készítettünk az új Zöldmunka program ismertetésére és számos találkozót szerveztünk tevékenységünk bemutatására.

Az alapítvány húsz vendége, többek között a Világbank és a Kellogg Alapítvány munkatársai Szolnokon projekteket látogatott, az egyik helyi szervezet betonelem gyártó programját, egy cigány népfőiskolai programot és egy környezetvédelmi projektet. Alkalmuk nyílt találkozni a helyi résztvevőkkel, a buszon pedig megnéztek egy dokumentum filmet, amely az alapítvány roma vállalkozó képző tanfolyamának egy szolnoki hallgatójával készült.
Focimeccset rendeztünk a havon az Autonómia Alapítvány és a Bashalom Sport Egyesület, a Zöldmunka program keretében támogatott egyik szervezet csapata között.

Az alapítvány az év során többek között a következő vendégeket fogadta: June Zeitlin, Gowher Rizvi, Grazyna Kopinska, Miriam Aukerman (Ford Alapítvány), Bill Moody, Nancy Muirhead (Rockefeller Brothers Aalap), Frank Taylor (Kellog Aalapítvány), Anthony Wheeler (Világbank), Iveta Mozsnyakova (Sasakawa Béke Alapítvány), Susan Hamilton (Business Leaders Forum).

Külföldön

1997. februárban Willem H. Welling, az Autonómia Alapítvány Kuratóriumának alapító tagja átvette a Pro Cultura Hungariae Díjat a hollandiai magyar nagykövettől Hágában.

Scsaurszki Tamás hat hetes tanulmányúton vett részt az Egyesült Államokban, amelyet a Freedom House (korábban National Forum Alapítvány) finanszírozott. Az út nagy részét a New York Városáért Alapítványnál töltötte, ahol belső menedzsment rendszerekről tanult és megismert egy olyan programot, amely a technikai segítség (beleértve a képzést, tanácsadást és a hasonló helyzetűek önsegítő csoportjának támogatása) és az adományozás kombinációján alapult.

Csongor Anna  a Ford Alapítvány támogatásával két hetet töltött az USA-ban, ahol részt vett a Practitioners Working Group’s International Peer Working Exchange Program-ban. Több, az Autonómiához hasonló profilú szervezetnél járt, és megosztotta tapasztalatait a közösségfejlesztés terén tevékenykedő más szervezetekkel.

Több alkalommal is ülésezett a PAKIV, a Kelet-Európai cigányság körében a jövedelemteremtő projektek lehetőségeit kutató nemzetközi munkacsoport, melynek az alapítvány kezdettől fogva tagja. Magyarországi és romániai projektek meglátogatása alkalmat adott a két ország közötti eszmecserére és a munkamódszerek fejlesztésére.

Statisztika

 

PROGRAM TERÜLETEK HUF 000 USD % projektek száma %
Szegénység & Cigányság 35.169 172.397 63% 38 45%
Fenntartható Fejlődés 18.043 88.446 33% 39 46%
Civil Társadalom 2.227 10.917 4% 7 8%
Összesen 55.439 271.760 100% 84  
1996 42.456 265.286   69  
           
SPECIÁLIS PROGRAMOK ECU USD   projektek száma  
PDP Mikro-projektek 400.000 452.000   53  
1996 600.000 759.494   87  

 

Pénzügyi kimutatások

 

  1997 1996
BEVÉTEL USD USD
 adományok 714.441* 666.398
 Phare Euroma 40.551 204.700
 kamat 21.771 14.520
 kölcsön visszafizetések 35.140 36.431
 Alternatív Nobel Díjat 0 62.500
 egyéb 22.188 8.323
Bevétel összesen 834.091 992.872
     
KIADÁS    
Projekt költségek    
 adományok és kölcsönök 252.855 358.592
 Phare EUROMA 56.159 358.140
 monitorok 15.886  
 PDP Mikro-Projektek 89.006 152.505
 egyéb projektek 57.423  
Részösszeg 471.329 869.237
Működési Költségek    
 bérek 82.351 176.186**
 irodai költségek 75.720 67.331
Részösszeg 158.071 243.514
Összes kiadás 629.400 1.112.754
     
Összes bevétel 834.091 992.872
Összes kiadás 629.400 1.112.754
     
nettó többlet/(hiány) 204.691* -119.882
     
előrehozott egyenleg 518.934 638.816
Év végi egyenleg 723.625 518.934

* ez magában foglalja a Ford Alapítvány által 1998-ra előre kifizetett USD 140.000 összeget.

** az Autonómia Alapítvány munkatársainak USD 85.131-os bérköltsége, valamint a Bíró Andrásnak, az Autonómia Alapítvány alapítójának és korábbi igazgatójának kifizetett összeget, ami magában foglalja az Alternatív Nobel Díj, a Miniszterelnök által Kisebbségekért Díj egy részét és a végkielégítés összegét, valamint ezek járulékait.

 

Támogatók és adományozók 1997-ben

 

Teljes munkaidőben

Csongor Anna 

igazgató

Scsaurszki Tamás

programfelelős – Civil Társadalom; Phare Demokrácia Program Mikro-Projektek

Tóth Tamás

programfelelős – Szegénység & Cigányság; Fenntartható Fejlődés

Nun András 

programfelelős – Phare Demokrácia Program Mikro-Projektek

Paola Grenier

(az Egyesült Királyságból) Nemzetközi kapcsolatok / Adományszerzés

Rácz Ernő

regionális tanácsadó

Réder Erika

könyvelő

Árvai Katalin Lukrécia

asszisztens

Barát Endre

adatbázis felelős

Radics Péter

adminisztrációs asszisztens

Monitorok

Aradi Péter

teológus hallgató

Béres Tibor 

szociológus

Egyed László

gazdálkodó

Ignácz János

tanár

Molnár Szilárd

szociológia hallgató

Poós Ferenc

szociális munkás hallgató

 

A kuratórium tagjai

 

Dr. Benita Daublebsky

Pszichológus, korábban számos oktatási intézménynél dolgozott Ausztriában és Németországban. Jelenleg különböző programok tanácsadójaként a német Freudenberg Alapítvány munkatársa, Õ vezeti az Alapítvány roma projektjeit is.

Dr. Dávid Anna

Gyermekgyógyász. Alapítója és első elnöke a Dorogi Környezetvédő Szövetségnek. Szakterülete: a környezetszennyezés okozta gyermekbetegségek. Az első magyarországi szabad választásokon Dorog polgármestere lett. Jelenleg gyermekgyógyászként dolgozik a városban.

Bernard Deloménie

Vezető üzlettárs a Coopers & Lybrand Könyvvizsgáló cégnél, széleskörű vezetői gyakorlattal. ő irányította előbb a C&L nyugat- majd közép-afrikai részlegét később hozzá tartozott a C&L könyvvizsgálói tevékenységének kidolgozása Afrika, az Indiai-Óceán és a Távol-Kelet francia nyelvű országaiban.

Prof. Ferge Zsuzsa

Professzor, a kuratórium elnöke, az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetének egyetemi tanára. Nemzetközileg elismert szaktekintély. A magyarországi szegénységről a hetvenes évek végén publikált könyve a téma alapműve. Az Európai Akadémia tagja.

Dr. Göncz Kinga

Pszichiáter, a Partners Hungary Alapítvány ügyvezető igazgatója, széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a konfliktuskezelés és az interkulturális kapcsolatok terén. Az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetének tanára.

Iványi György

Banki múlttal és nemzetközi gyakorlattal rendelkező közgazdász. Az első privatizált kelet-európai pénzintézet, az Inter-Európa Bank elnök-vezérigazgatója, majd az MHB-Népbank Rt. ügyvezető igazgatója volt. Jelenleg a Bankház Kft elnöke.

Karvalits Ferenc

Közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank Bankszakosztályának vezetője.

Orsós Jakab László

Esztéta. Jelenleg a Nappali Ház című irodalmi és művészeti folyóirat szerkesztője és tanít a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemen.

Willem H. Welling

Több mint 20 éven át vezette a hollandiai Van Leer Alapítványt, jelenleg tiszteletbeli igazgató. Immár 13 éve elnöke a Holland Alapítványok Szövetségének. Korábban az UNESCO-nál Párizsban a Felsőoktatási osztály igazgatója volt.

Csongor Anna 

Tanár, az alapítvány igazgatója. Az egyetem elvégzése után tíz évig cigány családokkal foglalkozó családgondozó volt Budapest egy külső kerületében, majd további tíz évig cigány gyerekek oktatási helyzetét kutató szociológusként dolgozott. 1993 óta az alapítvány munkatársa.

A Tolerancia Díj Zsűrijének tagjai:

Bíró András

a zsűri elnöke, az Autonómia Alapítvány alapítója

Donáth László

lelkész, országgyűlési képviselő

Fodor Gábor

országgyűlési képviselő

Halmai Gábor

alkotmányjogász

Jancsó Miklós

filmrendező

Ludassy Mária

filozófus

Orsós László Jakab

esztéta

 

 

Visszatérítendő és vissza nem térítendő adományok 1997-ben

 

Szegénység és Cigányság '97

 

Település Szervezet neve Téma Összes támogatás Adomány Visszatérítendő támogatás
Abony Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete tojótyúktartás 1 000 000 500 000 500 000
Alsószentmárton Fii Cu Noi kosárfonás 654 000 327 000 327 000
Apc Romungró Szocialista Szervezet gyógynövény-felvásárlás 100 000 100 000 0
Babócsa Babócsai Etnikai és Nemzetiségi Szervezet földművelés 470 000 315 000 155 000
Bagamér Cigány Családgondozó Hálózat torma termesztés 1 500 000 750 000 750 000
Barcs Dél-Somogyi Cigány Képviselők Szervezete nyúltenyésztés 1 050 000 525 000 525 000
Bátaszék Roma Kertbarátok Egyesülete földművelés 750 000 500 000 250 000
Bogádmindszent Fii Cu Noi juhtartás 1 200 000 600 000 600 000
Budapest Léthatáron Alapítvány duguláselhárító vállalkozás 574 000 287 000 287 000
Budapest Békésebb Világért Alapítvány fajátékok készítése 1 000 000 500 000 500 000
Budapest Cigány Népművészek Országos Egyesülete cigány népművészek alkotásainak értékesítése 360 000 360 000 0
Csenyéte Csenyéte Alapítvány földművelés 1 000 000 1 000 000 0
Dunavarsány Dunavarsányi Cigányok Független Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Szervezete földművelés 950 000 713 000 237 000
Gemzse Magyarországi Cigányok Igazság Szövetsége dohánytermesztés 1 510 000 755 000 755 000
Gilvánfa Roma Szakmunkás Egyesület kecsketartás 530 000 353 000 177 000
Kadarkút Kadarkúti Roma Egyesület kukorica-termesztés 450 000 338 000 112 000
Kadarkút Kadarkúti Roma Egyesület kukorica-termesztés 565 000 424 000 141 000
Kadarkút Kadarkúti Roma Egyesület kukorica-termesztés 380 000 285 000 95 000
Kazincbarcika Álláskeresők és Munkanélküliek Egyesülete gyógynövény felvásárlás illetve feldolgozás 1 450 000 725 000 725 000
Kazincbarcika Álláskeresők és Munkanélküliek Egyesülete gyógynövény felvásárlás 340 000 340 000 0
Kisizsák Népi Mesterségek Műhelye szőnyegszövés 200 000 100 000 100 000
Kunszentmiklós Cigány Érdekképviseleti Szervezet szarvasmarha-tartás 1 420 000 710 000 710 000
Lenti Esély Fogyatékos Gyerekekért Alapítvány kézműipari tevékenység 300 000 300 000 0
Letenye Zalai Romák Szervezete fakitermelés 1 500 000 750 000 750 000
Magyargéc Magyargéci Roma Egyesület árufuvarozás 100 000 0 100 000
Mélykút Cigány Érdekképviseleti Szervezet vályogvetés 1 500 000 750 000 750 000
Méra Magyarországi Cigányok Igazság Szövetsége asztalosüzem 1 500 000 750 000 750 000
Mezőkövesd Magyarországi Cigányok Igazság Szövetsége pulykatartás 790 000 395 000 395 000
Nagycsány Nagycsányi Polgári Kör gyümölcs-termesztés 1 120 000 747 000 373 000
Nyíregyháza Nyugdíjasok Közössége szociális bolt 1 000 000 0 1 000 000
Pusztaradvány Phralipe földművelés 1 095 000 821 000 274 000
Püspökladány Magyarországi Cigányok Demokratikus Szervezete szarvasmarha-tartás 1 500 000 750 000 750 000
Salgótarján Krétakör Alapítvány nyúl- és csirketartás 1 140 000 760 000 380 000
Siklós Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet fakitermelés 1 760 000 880 000 880 000
Siklósnagyfalu Fii Cu Noi földművelés 950 000 633 000 317 000
Siklósnagyfalu Fii Cu Noi földművelés 720 000 480 000 240 000
Türje Gazdálkodó Családokért – ZalA-KAR kht. uborkatermesztés 1 240 000 826 000 414 000
Vésztő Sárréti Romák Érdekvédelmi Szervezete szarvasmarha-tartás 1 500 000 750 000 750 000
összesen     35 168 000  20 099 000 15 070 000 

 

Fenntartható Fejlődés '97
Település Szervezet neve Téma Összes támogatás Adomány Visszatérítendő támogatás
Korlát Magyarországi Cigányok Munkás Szövetsége környzettisztítás 375 000 375 000 0
Pécs Ormánság Alapítvány a magyar szürke szarvasmarha újrahonosítása 1 500 000 0 1 500 000
összesen     1 875 000 375 000 1 500 000

 

Zöldmunka
Település Szervezet neve Téma Adomány
Abaújszántó Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 32. sz. Zempléni Csoport Ürge áttelepítés 740 000
Bashalom Bashalom Sportegyesület Fásítás 300 000
Békés Gyermekeket és Családokat Segítő Közhasznú Alapítvány Illegális szemétlerakók megszüntetése a várost körülvevő nádasokban 100 000
Bér NIMFEA Természetvédelmi Egyesület
(Macskahere Természetvédelmi Kör)
Bazaltoszlopok környékének rendbetétele, pataktisztítás, tanösvény kiépítése. 600 000
Buják Phralipe Országos Független Cigány
Szervezet
Illegális szeméttelep felszámolása 50 000
Debrecen Shalom Alapítvány Illegális szemétlerakó felszámolása 200 000
Eger Életfa Környezetvédő Szövetség Pataktisztítás 1 000 000
Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi ifjúsági Természetvédő Kör Fásítási akció 300 000
Hajdúhadház Kisebbségi Közösségi Ház Takarítási akció és faültetés 550 000
Jászkisér Jászkiséri Ifjúsági Egyesület A falu fásítása. 700 000
Jásztelek Közéleti Roma Nők Szervezete Zöldövezet kialakítása 600 000
Kál Igaz Szó Fásítás, szemétgyűjtés 600 000
Kerekegyháza Búzavirág Egyesület Arborétum létrehozása és gondozása. 530 000
Létavértes Hajdú-Bihar Megyei Cigányok Koordinációs Szervezete Illegális szemétlerakók felszámolása és takarítási akció 180 000
Mezőberény I. sz. Általános Iskola Szülői Munkaközösségi Egyesület Üveg, használt elem és akkumulátor gyűjtés 300 000
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Környezetvédelm és Területfejlesztési KHT
Legelőerdő helyreállítása 1 200 000
Miskolc Miskolci Humánpolitikai Cigány Civil Egyesület Szemétszedés, pataktisztítás 200 000
Nagyecsed Dancs Lajos Általános Iskoláért
Alapítvány
Csatornapartok rendbetétele és
tanösvények kiépítése
800 000
Nagylóc Nagylóci Roma Egyesület Területrendezés, fásítás 300 000
Nagynyárád Független Cigány Szövetség Baranya Megyei
Szervezete**
Szemételtakarítás, patkányinvázió megszüntetése 300 000
Nyírmada Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége* Fásítás 500 000
Nyírmada Roma Ifjúsági Szervezet Nyírmada* Fásítás 500 000
Pécs Ernikai Fórum Pécsi Szervezete** Szemételtakarítás, patkányinvázió
megszüntetése
300 000
Pécs Mecsekszabolcsi Környezet és
Érdekvédő Egyesület**
Szemételtakarítás, patkányinvázió
megszüntetése
300 000
Petrivente Petrivente Sportegyesület Fásítás 200 000
Sajóhídvég Sajóhídvég Széchenyi István Faluvédő és Faluszépítő Egyesület Zöld felület kialakítása a cigánytelepen 315 000
Somodor Somodori Cigány Szervezet Illegális szemétlerakóhelyek megszüntetése 400 000
Somogyfajsz Somogy Természetvédelmi Szervezet Halastó gondozása 600 000
Szakoly Cigány Kisebbségi Érdekvédelmi Szervezet Szemétszállítás, fásítás 800 000
Tatabánya Mésztelepi Szociális és Kulturális
Egyesület
A Mésztelep környezeti rekonstrukciójának
folytatása
190 000
Tófalu Lungo Drom Országos Érdekvédelmi Cigányszövetség Zöldövezet kialakítása 165 000
Túrkeve NIMFEA, Természetvédelmi Egyesület A vadvízi állapotok rekonstruálása, gátak és szigetek építése 530 000
Tuzsér Tuzsér Községért Alapítvány Parképítés 400 000
Újkenéz Phralipe Független Cigány Szervezet Szemét szállíáts, hulladékhasznosítás 900 000
Vác Göncöl Szövetség Műfészkek készítése és kihelyezése
kékvércsék számára
160 000
fenntartható fejlődés program összesen     16 105 000

*a programot a két szervezet együtt hajtja végre
**a programot a három szervezet együtt hajtja végre
 

Civil Társadalom '97
Település Szervezet neve Téma Összes támogatás Adomány Visszatérítendő támogatás
Babócsa Babócsai Ifjúsági Szervezet cigány szociális godnozók foglalkoztatása 702 000 702 000 0
Budapest Fiatalok Önsegítő Egyesülete hajléktalan cigány fiatalok átképzése 240 000 240 000 0
Budapest Rádió © a stúdió kialakításának és működésének költségei 500 000 500 000 0
Pécs Magyar Iparszövetség Pécsi Tagozat cigány fiatalok képzése 185 000 185 000 0
Szekszárd Tolna Megyei Cigány Szövetség cigány vállalkozói inkubátorház létesítésének előkészítése 100 000 0 100 000
Szolnok Demokratikus Roma Szervezet módszertani és információs központ létrehozása 400 000 400 000 0
Vigánt-petend Pajta Diáktanya Alapítvány helyi közösségépítő ifjúsági akciók előkészítése 100 000 100 000 0
civil program összesen     2 227 000 2 127 000 100 000

 

Egyszerűsített mérleg

1997. december 31.
(adatok ezer forintban)
 

Stat. szám: 19022091-9199-331-01
Alapítvány neve: AUTONÓMIA ALAPÍTVÁNY
Alapítvány címe: 1021 BP, BUDAKESZI ÚT 55/D.

 

  1996 1997
I. Immateriális javak 0 440
II. Tárgyi eszközök 1181 1506
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1181 1946
I. Készletek 0 0
II. Követelések 38813 27800
III. Értékpapírok 0 0
IV. Pénzeszközök 75293 129224
B. FORGÓESZKÖZÖK 114106 157024
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 114287 158970
     
I. Induló tőke 440675 440675
II. Tőkeváltozás -326182 -283825
C. SAJÁT TÕKE 114493 156850
D. CÉLTARTALÉK 0 0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
II. Rövid leljáratú kötelezettségek 794 2120
E. KÖTELEZETTSÉGEK 794 2120
FORRÁSOK ÖSSZESEN 115287 158970

 

Dátum: Budapest, 1997. május 22.
Aláírás: Csongor Anna, az alapítvány igazgatója  

 

Független könyvvizsgálói jelentés

Elvégeztük az Autonómia Alapítvány 1997. december 31-i fordulónapi egyszerűsített mérlegének – melyben az eszközök és források egyező végösszege 158.970 E Ft vizsgálatát. Az egyszerűsített mérleg elkészítése az ügyvezetés feladata. A mi feladatunk az egyszerűsített mérleg hitelesítése könyvvizsgálatunk alapján.

A könyvvizsgálatot a Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabályok és Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fenti szabályok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az egyszerűsített mérleg nem tartalmaz jelentős mértékű tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja az egyyszerűsített mérleg tényszámait alátámasztó bizonylatok szúrópróbaszerű vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített mérleg bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a Független könyvvizsgálói jelentés megadásához.

Véleményünk szerint az egyszerűsített mérleget a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze. Az egyszerűsített mérleg az Alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, megbízható és valós képet ad.

Budapest, 1998. június 8.

Hubényi Ernőné
Audit Partner
MKVK tagsági igazolvány száma: 003457
Coopers & Lybrand Könyvvizsgáló
és Vezetési Tanácsadó Kft.
MKVK nyilvántartási száma: 000077