Az Alapítvány 1994. évi Közhasznúsági jelentése – Autonómia

Az Alapítvány 1994. évi Közhasznúsági jelentése

-

1994-ben az alapítvány küldetése nem változott. Továbbra is az a célunk, hogy a következő három területen járuljunk hozzá a civil kezdeményezések kiteljesedéséhez:

  • környezeti szempontokat figyelembevevő fenntartható fejlődés,
  • a szegénység csökkentése, a roma közösség kisebbségi jogainak érvényesülése, és
  • a nonprofit szektor (civil társadalom) támogatása.

Az elmúlt évben az alapítvány 108 országos, regionális, de elsősorban helyi szervezetett támogatott konkrét projektjeik megvalósításában. Ami a leginkább diszkriminált és legszegényebb közösséget, a cigányokat illeti, az Autonómia Alapítvány több mint 53 túlélési és fejlesztési programot finanszírozott a Szegénység és etnikum programon belül. A környezetvédelmi program keretében 3 programot támogattunk, míg az első félévben a Partnerség program 43 projektet támogatott. A Civil Társadalom programban a kuratórium hat projektet fogadott el, ezen belül a roma vállalkozók képzését, amely a civil társadalom program és a képzési program stáb közös projektje.

Mivel a cigányok egyre erősödő diszkriminációjának és marginalizálódásának vagyunk tanúi, és a munkanélküliség okozta elszegényedés drámaian nő a nem roma szegények között is, a roma program aránya – a szükségletek növekedésére adott válaszként – megnőtt. Az Autonómiát jellemző, 1994-ben is változatlan elemek érdemelnek említést:

  • világosan definiált küldetésünk,
  • teljes anyagi függetlenségünk, amelyet a főleg az Amerikai Egyesült Államokból érkező magánalapítványi támogatások biztosítanak, és ami felbecsülhetetlen értékű az állam által a nonprofit szervezeteknek nyújtott folyamatos és folytatólagos hegemóniával szemben. Ez lehetővé teszi, hogy autonóm módon határozzuk meg működésünket, és ezzel modellként szolgáljunk más magyarországi magánalapítványoknak,
  • horizontális munkamódszerünk, amely az adományozottakkal folytatott kiterjedt és alapos, a döntést megelőző dialóguson alapul, és amelyet a döntés után folyamatos monitorozás követ; olyan attitűd, amellyel bizalmunkat fejezzük ki az adományozott helyi szervezetek felé; és a vissza nem térítendő és a kamatmentesen visszatérítendő támogatás nyújtása a túlélési és fejlesztési projektekhez,
  • elkötelezett kuratóriumunk, melynek elnöke és tagjainak többsége is az alakulás óta velünk van, magas szellemi színvonalat képvisel, és szakmai és erkölcsi támogatást nyújt, és aktívan részt vesz az irányelvek és a gyakorlat kialakításában, és végül
  • a stáb növekvő szakmaisága, amelynek köszönhetően egy betanulási időszak után az alapítvány széleskörű köztiszteletnek örvend az országban.

A három programterület:

1.         Fenntartható Fejlődés

Talán ez a programterület módosult a legláthatóbb módon ebben az időszakban. Eredetileg az alapítvány az ország különböző környezetvédelmi szervezeteinek akcióorientált projektjeit támogatta, aztán 1991. végén a Partnerség Program egy hároméves periódusra csatlakozott az alapítványhoz, amely a múlt évben lezárult.

A programfelelő kiváló munkája és a kiosztott adományok számának erős emelkedése következtében 1994-ben vízválasztóhoz érkeztünk: a természetes fejlődés következtében a Partnerség Program kinőtte az eredeti szervezeti kereteket. Így azaz elhatározás született, hogy a Partnerség Program különválik, és 1994 őszétől független entitás lesz, saját kuratóriummal, de az együttműködés a két program között új szabályok szerint folytatódni fog. Az autonómia megtartja a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos projektek támogatását, amelyek esetenként kapcsolódnak a Szegénység és Etnicitás programhoz. Reményeink szerint a közös projektek hozzájárulnak a munkanélküliség csökkentéséhez és a természeti erőforrások racionális hasznosításához. Az elmúlt évben ezen a területen finanszírozott három project úttörő jellegű:

egy “ökofalu” közösség támogatása 4.200 dollárral képzésre és működési költségekre,

7.230 dollár egy bio-farm létesítésére,

2.700 dollár egy ökológiailag barátságos termelési régió létesítéséhez kapcsolódó kampányra és képzésre.

A Partnerség által támogatott 43 projekt mind helyi kezdeményezésen alapszik, mint egy helyi szelektív hulladékgyűjtő melletti kampány, vagy egy regionális környezettudatot fejlesztő könyvecske publikálása. A Partnerség program helyi önkormányzatokat is támogat és működési költség fedezéséhez is ad támogatást.

 

2.         Szegénység és Etnicitás

Az évek során ez a program lett az Autonómia Alapítvány zászlóshajója. Ez nemcsak számokban és összegekben mérhető, hanem a megközelítés és a kiterjedtség egyedisége is legfontosabb, és legjellemzőbb programunkká teszi. A program 1994-ben néhány új vonással gazdagodott.

Túlélési és fejlesztési projektek

Tavalyi tapasztalataink igazolják azt a döntésünket, hogy éles vonalat kel húzni túlélési és fejlesztési projektek között. Nem hagyhatjuk el a kölcsön elemet, ennek, mint nevelési eszköznek nagy jelentőséget tulajdonítunk továbbra is, de a kölcsön/adomány arány eltérő a két típus esetében. Mára az a gyakorlat alakult ki, hogy a túlélési projekteket egy később fejlesztési project alapjának tekintjük, előfordul, hogy kétszer egymás után is kapnak támogatást, mielőtt elérik azt a fázist, amikor az adott közösség már fejlesztési programok elindításába is bele mer vágni. Ez enyhe változás ahhoz képest, hogy eredetileg csak gyutacspénzben gondolkoztunk. Van olyan eset, amikor hosszabb ideig kell támogatni egy elképzelést, hogy az valóban valóra tudjon válni.

Képzés

A monitorok folyamatos képzése jelentős eredményeket mutat. Negyedévenként háromnapos intenzív képzés és a havi egyszeri műhelytalálkozó azt eredményezi, hogy jobban értik a szerepüket, és azt a módszert, amellyel dolgozniuk kell. Megkerestek minket más alapítványok is azzal az elképzeléssel, hogy munkatársaik, és részmunkaidős monitoraik számára dolgozzunk ki és vezessünk monitorképzést.

Cigány szervezet vezetőink számára évi háromnapos képzést tartunk, amelyek egyik legfontosabb célja, hogy információkat cserélhetnek, és új készségekre tehetnek szert.

Viszonyunk a helyi hatalomhoz

Az az igény, hogy jobban meg kell értetnünk az Autonómia filozófiáját és gyakorlatát a helyiekkel szerencsésen találkozott azzal az új jelenséggel, hogy helyi csoportok partneri viszonyt kialakítására törekszenek a helyi hatalom képviselőivel. Számos olyan pályázat érkezett hozzánk, amelyekhez csatolták a helyi hatóságok támogató levelét is, mi több, előfordult, hogy sor került arra is, hogy a helyi önkormányzat és az alapítvány közös finanszírozásban valósítottak meg egy-egy mezőgazdasági projektet. Míg a helyi hatóságokkal való kapcsolatunk és a helyi projekten kívüli közösség bevonása gyenge pontja volt az alapítvány gyakorlatának, ez most megváltozott: az új projektek esetében tudatosan keressük a kofinanszírozás vagy bármilyen más támogatás lehetőségét a helyi hatóságokkal. Prioritást élveznek azok a projektek, amelyek sikeresen vonnak be helyi erőforrásokat (nem szükségszerűen pénzt, lehet az például föld is). A helyi önkormányzat financiális bevonása a roma projektekbe kontroll mechanizmusként is szolgál, ugyanakkor hozzájárulhat az átláthatósághoz és javíthatja a projektek elfogadottságát is.

Támogatási periódus/mezőgazdasági periódus

A mezőgazdaság olyan terület, ahol az egyéves beruházás kockázatos. Ilyen viszonylag rövid időre tervezni nagyon nehéz. Legalább egy évtized munkája és évenként ismétlődő beruházás kell ahhoz, hogy jelentős eredmények szülessenek. Természetesen az Autonómia nem adhat ilyen hosszú támogatást. Ugyanakkor az elmúlt évben néhány kivételes támogatás esetében bevezettük a kétkörös finanszírozást, hogy támogatottjaink biztonságosabban gazdálkodhassanak. Az a lehetőség, hogy a mindig változó feltételekhez rugalmasan alkalmazkodhatnak, komolyabb tervezésre adja meg az esélyt. Szerény tőkefelhalmozás jobban szolgálja a project hosszú távú sikerét. Még a folyamat közepén vagyunk, úgyhogy az eredményeket csak később fogjuk látni. Tavaly finanszíroztuk a nagycserkeszi dinnyések sikeres projektjének dokumentumfilmre vételét. Ez a projekt ma már két éve zajlik. Az első évben két hónnap a határidő előtt visszatérítették a kölcsönt. A film angol feliratos változatát minden támogatóknak elküldjük márciusban.

Egyéb változások

A termelési, jövedelem generálási projektek mellett az elmúlt évben adtunk helyi roma és nem roma szegények és munkanélküliek szervezeteinek támogatást arra, hogy a helyi közösségnek szolgáltatásokat nyújtsanak: jogi tanácsadás és jogvédelem, konzultációs lehetőségek menedzserek számára, helyi munkaügyi központ, ahol az önsegítő kezdeményezéseket méltányolják.

Bizonyos igények egyértelműen felerősödtek, nagyobb hangsúlyt kaptak 1994-ben: cigány szervezetek egyre inkább jelentkeznek vállalkozói és vezető képzéseinkre, amelyeket egy szakmai szervezet végez. Nagyon nagy szükség van cigány embereknek arra is, hogy mikro vállalkozásba kezdjenek, ezzel foglalkozni azonban már nem az Autonómia alapítvány feladata. Úgy segíthetünk, hogy megpróbálunk ehhez más támogatókat találni.

Kölcsön visszafizetés

A kölcsönök visszafizetése a projektértékelésnek továbbra is kulcspontja. Az első két évben a visszatérítés nagyon alacsony volt, de ez a következő két évben radikálisan megváltozott, a projektek alaposabb előkészítésének és a monitori rendszer felállításának.

Kölcsön visszafizetés forintban

1991

315.159

100 %

1992

842.500

267 %

1993

1,584.144

502 %

1994

2,450.400

777 %

A visszafizetés növekedése 1991 – 1994 (grafikon)

1994-ben ezen a programon belül két speciális projektünk volt:

A ROMA VÁLLAKOZÓ KÉPZÉST 18 hónapon keresztül finanszírozta a  Mellon alapítvány. Mintegy 100 roma vezető vett részt az intenzív képzésben, hogy for- vagy nonprofit menedzser váljon belőlük, amire a közösségükben olyan nagy szükség van. 1994-ben egy-egy húsznapos képzés zajlott Szolnokon és Miskolcon, összesen 26 főt (köztünk 5 nőt) képeztünk ki. A sikerrel végzettek közül egy már el is kezdte a saját vállalkozását, a többiek közül sokan újonnan elsajátított tudásukat és készségeiket a szervezetük projektjeiben kamatoztatják.

Az EUROMA  brainstorming összejövetelt a Nyílt Társadalom Intézete finanszírozta márciusban. Ekkor háromféle szereplőt hoztunk össze: roma vezetőket, a környező országok (Cseh Köztársaság, Szlovákia, Románia, Bulgária és Magyarország) adomány közvetítő alapítványainak képviselőit, és adományozók (Mott Alapítvány, Soros RRoma Alapítvány, az Európai Bizottság és a Freudenberg Alapítvány) képviselői. A találkozó ötlete a az utóbbitól származik, aki azt a kérdést vetette fel, hogy hogyan lenne az Autonómia modellt és megközelítést követve szegénység enyhítő programokat kifejleszteni a régióban. Az élénk beszélgetés eredménye az volt, hogy mindenképpen érdemes időszakonként hasonló összejöveteleket tartani. Mivel az Európai Bizottság képviselője azt javasolta, hogy az Autonómia adjon be egy regionális pályázatot négy ország – Magyarország, Bulgária, Románia és Szlovákia – roma szervezeteinek részvételével megvalósítandó projektre, amelyben az autonómia lenne a koordinátor.

A projektnek három eleme van: a) a helyi cigány népesség számára jogvédő irodák felállítása illetve továbbfejlesztése, b) megvalósíthatósági tanulmány és képzés egy roma rádió felállításához, és c) roma vezető képzés. Nem rég kaptuk a hírt a körülbelül 430,000 dollár értékű project elfogadásáról.

 FÖLDALAP A második világháború után a Magyar cigányok kimaradtak a földosztásból, amikor a falusi szegények kis földterületekhez jutottak, hogy saját háztartási szükségleteiket kielégíthessék. Ennek következtében a kollektív mezőgazdasági rendszer összeomlását követő kárpótlásból sem részesülhettek, úgyhogy ma sincs lehetőség arra, hogy a falusi romák kis föld tulajdonosokká váljanak.

Az alapítványnak az az új elképzelése, hogy más támogatókkal együtt egy földalapot hoz létre, amelyből támogatni tudja mindazokat a munkanélkülieket, akik mezőgazdaságból akarnak megélni, azzal, hogy segíti őket a földtulajdonossá válásban, és így a magyar társadalomba való beintegrálódásban, amellett, hogy kulturális identitásukat is meg tudják tartani. Egy ilyen macro projektnek az Autonómia nem lehet az egyedüli finanszírozója, partnereket keresünk. 1994-ben beadtunk egy pályázatot a helyi Soros Alapítványhoz, ebben volt egy előzetes kutatási komponens. (A pályázat támogatást nyert). A kutatás, ami márciusban kezdődik, egy földalappal kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány elkészítését célozza. 20 faluban vizsgálja meg a földtulajdonlás lehetőségét, azt, hogy kik lehetnének a roma fölosztás potenciális kedvezményezettjei, és azt, hogy az új földtulajdonosok között milyenek lehetnek az együttműködés lehetőségei.

 

3.         Civil társadalom/Non-Profit Szektor

Bár a két előző program két sajátos területen erősíti a civil társadalom megerősítését, olyan kezdeményezéseket is támogatni kell, amelyek magának a szektor egészének épülését szolgálják.

A következő kezdeményezéseket támogattuk1994-ben:

1.200 dollár szomszédsági vitakörök szervezésére és egy helyi újság kibocsátására,

4.000 dollár egy közösségi rádió felszerelésére,

750 dollár alapítványi iskolák eves közgyűlésére

3.500 dollár a Roma holokauszttal kapcsolatos filmfesztiválra

500 dollár egy “hogyan szavazzunk” című információs kiadványra, amelyet a helyi kisebbségi önkormányzati választások alkalmával fognak kiadni

750 dollár a nonprofit képzők képzője program kutatási fázisára

2.500 dollár egy etnikai toleranciával kapcsolatos képző táborra.

Mivel az Autonómiának szűkös források állnak a rendelkezésre, csak hét projektet tudtunk támogatni.

Az alapítvány által kezdeményezett két speciális project érdemel említést:

A Tolerance DÍJ, amely új hagyománnyá válik, az elmúlt évben is kiosztásra került December tizedikén, az Emberi Jogok Napján. Azok az újságírók nyerhetik el a díjat három kategóriában – nyomtatott sajtó, rádió, televízió – akik a kisebbségi szempontokat közelebb hozzák a többséghez. A díjat először 1992-ben osztottuk ki, 57 jelentkező között. Az elmúlt évben 60 szerzőtől 180 alkotás érkezett, ami azt jelzi, hogy a médiát érdekli a téma, és a díj vonzóvá vált.

A NEMZETI ÉS ETNIKAI JOGVÉDŐ IRODA alapítása jelentős esemény, az országban terjedő rasszista jelenségek monitorozásában és rögzítésében nagy szerepet vállal. 1994 végén kiadtak egy Fehér Könyvet a Magyarországon kisebbségek ellen elkövetett támadásokról és zaklatásokról, az áldozatok majdnem kizárólag mind roma egyének és családok. Amellett, hogy követi és rögzíti az eseteket, jogi védelmet is nyújt az áldozatoknak. Teljesen független szervezet, amelynek az indításához az alapítvány kivételesen magas összeggel, a szokásos támogatás 150 5-ával járult hozzá. Ugyanakkor segített további források megszerzésében is, így a USAID Budapest és az Európai Közösség is hozzájárul a fenntartásához. Tavaszi beindítása óta már több mint negyven esettel foglalkoztak az irodai jogászai.

Finanszírozás, kuratórium, munkatársak
 

1.         Finanszírozás

Az első négy év alatt lehetetlennek tűnt, hogy valaha is helyi forrásokra tegyünk szert, mivel a kormányzati alapok és alapítványok feltételekhez kötik támogatásukat, nincs megfelelő nagyságú felhalmozott magántőke, az előző rezsim diszkreditálta a filantrópiát, és a romákat támogató programok nem vonzzák a vállalati szponzorokat. A társadalmi felelősségvállalás nem jellemzi az új menedzseri osztályt. Az elmúlt évben azonban észrevehető változás történt. Helyi források megszerzésére irányuló erőfeszítéseinket 1995-ben siker koronázta.

A nemrég hozzánk csatlakozott magyarországi magán adományozók között megtalálható a Soros Alapítvány, a Nyílt Társadalom Intézete. Ennél még fontosabb, hogy az OFA, az országos foglalkoztatási alapítvány kuratóriuma egy 110.000 dollár értékű támogatást szavazott meg 1995-ben, de ez az új, ígéretes partnerség egy kormányzati alappal kritikus pontra érkezett a szerződéses tárgyalások során. Az alap meg akarta tartani magának a jogot, hogy az Autonómia kuratóriumának döntéseit felülírja. Bár az alap kereste meg az alapítványt, kifejezve, hogy mennyire méltányolja az Autonómia céljait és módszereit, és a két szervezet céljának – a munkaalkalom teremtésnek –  az azonosságát, az általuk előkészített szerződés nem együttműködő, hanem alá-fölé rendelési viszonyt tükrözött. A kuratórium visszautasította a szerződés aláírását, és aggályát fejezte ki ezzel a gyakorlattal kapcsolatban. Arra bátorította az igazgatót, hogy további tárgyalásokat folytasson, hogy kuratóriumunk autonómiája ne sérüljön.  

A nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány, egy másik kormányalap ötezer dollárnyi támogatást nyújtott az Autonómiának a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvéső Iroda felállításához.

A fent incidens komoly lecke volt számunkra. Az eset negatív hatása ellenére tovább folytatjuk forrásszerző munkánkat, függetlenségünk megőrzése fontosságának tudatában.

Az őszi amerikai utazás során számos adományozónk – a Rockefeller Brothers Fund, a Ford Alapítvány, a Charles Stewart Mott Alapítvány, az anoním adományozók és egy új támogatónk, a Joyce Mertz-Gilmore Alapítvány elkötelezte magát 2-3 éves támogatás mellett Megértéssel fogadták azt a kérésünket, hogy az adományok egy részét tartalékalap felállítására használhassuk fel.

Mint minden évben, 1995 februárban az alapítvány újra közzéteszi támogatottainak listáját – a támogatott nevének, a támogatás céljának és az adott összegnek a megjelölésével egy országos napilapban, a Magyar Hírlapban.

Az alapítvány tevékenységei a kezdetektől fogva növekedő tendenciát mutatnak, nőtt az adományozott összeg és az ahhoz kapcsolódó adminisztrációs költség is. 1993-ig a működési költségeket és a szétosztott támogatást főleg az amerikai magánalapítványok nagylelkű támogatás fedezte. Hangsúlyoznunk kell, hogy az Autonómiának, mint egy autonóm, kormánytól és az üzleti szektortól független civil szervezetnek a sikere a külföldi adományozóktól kapott általános támogatáson alapult. Az elmúlt évben tudtunk először haza forrásokra szert tenni, és ígéretes együttműködésbe kezdtünk az Európai Unió Phare Demokrácia programjával.

2.         Kuratórium és Munkatársak

Míg az elnök és a kuratórium négy tagja az alapítástól velünk van, az elmúlt évben, amikor négy tag mandátuma lejárt, négy új tagot kooptáltunk: Dávid Anna doktornőt, aki egy bányaváros korábbi polgármestere volt, Bernard Deloménie-t, aki a Coopers & Lybrand helyi igazgatója, Orsós László Jakabot, a fiatal roma szerkesztőt és írót és Iványi Györgyöt, egy sikeres magánbank korábbi igazgatóját. Az 1994 elején és végén tartott két háromnapos hétvégi kuratóriumi ülés lehetőséget adott az alapítvány jövőjének alapos megtárgyalására és az egészséges csapatszellem kialakítására.

Ami a munkatársakat illeti, a megfelelő emberek vannak a megfelelő helyeken. 1994. júliusában Ertsey Katalin személyében új programfelelőst vettünk fel, aki a Civil Társadalom és a Környezetvédelem programterületért felel, és egyben a kuratóriumnak és a kuratóriumi bizottságoknak is titkára. A költségvetés növekedésével arányban megnövekedett stáb most a következőkből áll: ügyvezető igazgató, 3 programfelelős (egyikük részmunkaidős), egy projekt asszisztens (a Mellon alapítvány által támogatott képzési projekthez), egy részmunkaidős könyvelő, egy titkárnő és egy alkalmanként foglalkoztatott ügyvéd. (Az állandó stábon belül 4 nő és 3 férfi foglal helyet, közülük egy roma). A monitor csapat tagjait esetenként, teljesítmény után fizetjük szerződés alapján. Fontos változás történt az iroda életében, amiről a tavalyi év során született döntés: elkerülhetetlen volt, hogy egy nagyobb irodát találjunk, így 1995. február 15.-vel egy megfelelőbb helyre költöztünk.

Az új igazgató megtalálásának folyamata, aminek ezév végéig meg kell történnie, jól halad. 1994-ben a következő körökben kezdtünk keresni:

a harmadik szektor: más alapítványoknál és nonprofit szervezeteknél, a Civil Társadalom és a Környezetvédelem programjainkon és személyes kapcsolatainkon keresztül,

tudósok, kutató intézetek és egyetemek munkatársai, elsősorban szociológusok, politológusok, szociálpolitikusok. Környezetvédelemmel foglalkozók.

Újsághirdetést is adtunk fel erre a pozícióra. A kuratórium utódlási bizottságának előszűrési munkálatai odavezettek, hogy 23 jelentkező közül két lehetséges jelöltet választottak ki, akik közül az egyik januárban visszalépett. A kuratórium március 24-én, következő ülésén dönt erről.

Összefoglalva: az Autonómia eddigi teljesítménye azt bizonyítja, hogy

  • professzionális alapítvánnyá vált, támogatói megbíznak abban, hogy adományaikat a megjelölt célok elérése érdekében használja fel, és
  • segíti a magyar harmadik szektort azzal, hogy új gyakorlatot, munkamódszert vezet be, és a kormánnyal és az üzleti szektorral szemben példaszerű autonómiát tanúsít, megőrizvén küldetésének kulcsmondatát: erősíti a civil társadalmat a demokratikus átmenet támogatásában.

1995. február