Varga István

Varga István
felügyelő bizottsági elnök