A helyi párbeszéd elősegítése romák lakta falvakban, új típusú művészeti foglalkozások segítségével

2016-04-28 -
Fejlesztés Képzés

A mai magyar társadalomban kifejezetten kevés összetartó közösséget lehet beazonosítani, ennek megfelelően nagyon ritka a roma és nem roma közösségek közötti együttműködés is. Azokban a falvakban, ahol nincsenek közös munkahelyek, kevés a közösségi program, szegregált az oktatás, esetleg a településen már csak cigányok élnek, nagyon nehéz átjárókat nyitni az egymás mellett létező világok között. Az elzárt falvakban élők alig férnek hozzá a kulturális javakhoz. Ezzel egy időben vannak olyan friss művészeti, kulturális kezdeményezések, melyek az elmúlt években igazolták, képesek megszólítani kirekesztett közösségeket.

A projekt tervezése során foglalkoztatási nehézségek, infrastrukturális hiányosságok, valamit az alapvető szociális ellátás hiányosságaiból eredő problémák mellett minden településen felmerült a “szabadidő hasznos eltöltésére” lehetőséget adó programok hiánya. Azt tapasztaltuk, hogyha van is művelődési ház vagy közösségi tér, ha van egyáltalán, a településeken elérhető kulturális programok sokkal inkább a passzív befogadásra, mintsem az aktív közösségi részvételre épülnek, s a roma – nem roma együttműködés kevéssé jellemző.

A bevont településeken olyan új típusú művészeti kezdeményezéseket indítunk el, melyek megmozgatják a közösségeket, közelebb hozzák egymáshoz tagjaikat. Ezekkel a kezdeményezésekkel meg kívánjuk győzni a települések közösségeit, vezetőit és intézményeit arról, hogy a közösségi kulturális és művészeti foglalkozások képesek reményt és lehetőséget adni arra, hogy új, fenntartható, egymáshoz odaforduló közösségek és kulturális hagyományok jöjjenek létre, s ezen keresztül új horizontok nyíljanak meg a közösség tagjai számára.

Az iskoláskorú, 6-16 év közötti roma és nem roma gyerekek minden településen az egyik legfontosabb célcsoportunk.  Figyelmet fordítunk arra, hogy a gyerekeken kívül aktívan bevonjuk a társadalmi párbeszédből, helyi egyeztetésekből kimaradó, alulképzett, a települést ritkán elhagyni képes, de közösségi programmal megmozdítható felnőtteket is a megvalósításba. A tevékenységek során kiemelten fontosnak tartjuk mindenhol a vegyes csoportok kialakítását, roma és nem roma résztvevők közös tevékenységét.

A videóval és fotókkal folyamatosan dokumentált foglalkozások 2016 ősze és 2017 tavasza között valósulnak meg. Egy-egy foglalkozássorozat 9-10 alkalomból áll, ami átlagosan havi kétszer 4-5 órás elfoglaltságot jelent a résztvevők számára. Az egyes településeken zajló folyamatok része helyi segítők kiválasztása és felkészítése is a foglalkozások közötti, és a támogatást követő időszakban végzendő közösségi munkára. A megvalósuló közösségépítő foglalkozások mellett célunk ugyanis a kezdeményezések projektidőszak utáni fenntartása kulturális közmunkások és külső segítők segítségével.

Művészeti foglalkozások témák szerint: fotó, film, dráma- és fórumszínház, mozgás, cirkusz, irodalom/kreatív írás/költészet/slam poetry, történetmesélés, landart, stencil, közösségi zenélés/karmester játék.

Megvalósítási helyszínek: Babócsa, Bakonya, Báta, Bolhás, Homrogd, Ináncs, Kazár, Karancslapujtő, Kővágószőlős, Kálmáncsa, Szuhogy.

A projekt támogatói háttere: az EGT Alapok és a Norvég Alapok révén Izland, Liechtenstein és Norvégia hozzájárul a társadalmi és gazdasági különbségek csökkentéséhez, valamint kedvezményezett országokkal való kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez Európában. A három ország az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás révén szorosan együttműködik az EU-val. A 2009-2014 közötti időszakra az EGT Alapok és a Norvég Alapok támogatási összege 1,79 milliárd euró. A norvég hozzájárulás a teljes összeg 97%-át teszi ki. A támogatásból a nem kormányzati szervezetek, kutatási és felsőoktatási intézmények, valamint a köz- és magánszektor részesülhet a 12 legutóbb csatlakozott EU tagállamban, valamint Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban. Széleskörű együttműködés folyik a donor államok szerveivel. Fő támogatási területek a környezetvédelem és az éghajlatváltozás, kutatás és ösztöndíjak, civil társadalom, egészségügy és gyermekek, a nemek közötti esélyegyenlőség, az igazságosság és a kulturális örökség. Jelen projekt a Roma és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítése pályázati kiírás keretében került támogatásra.

A helyi párbeszéd elősegítése roma lakta falvakba új típusú művészeti foglalkozások segítségével projekt Izlandtól, Liechtensteintől és Norvégiától az EGT Alapok és a Norvég Alapok révén 120.705,75 EUR támogatásban részesül, a projekt teljes költségvetése 134.138,63 EUR.

TÁMOGATÓK:

EEA+Grants+-+GIF

www.eeagrants.orgnorvegalap.hu

Támogatók

  • EGT Alapok és a Norvég Alapok